OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Dobre Miasto

Ostatnia zmiana: 2018-08-17

Opis ogólny
Przez Dobre Miasto, położone na trasie Olsztyn – Braniewo, przejeżdżało w latach świetności kolei 13 pociągów osobowych i kilka pociągów towarowych na dobę. Nie były one rzadkim widokiem, w porównaniu do czasów obecnych. Zdarzało się, że pociąg towarowy wjeżdżał na stację w chwili oczekiwania przez podróżnych na pociąg osobowy, zatrzymywał się i czekał na nadjeżdżającą „osobówkę”, by ruszyć w dalszą drogę, dopiero jak tor szlakowy był wolny. Składy towarowe były przeważnie mieszane, ale nawet obecnie zdarzają się takie „perełki” jak eszelon wojska. Od lat powojennych do początku lat 1990-tych głównym beneficjentem PKP były dwa duże zakłady zlokalizowane przy stacji Dobre Miasto. Pierwszym była Warmińska Fabryka Maszyn Rolniczych (WARFAMA). Kompleks zakładowy w którym utworzono Warfamę rozbudował się w czasie II w. św. ale dopiero w okresie powojennym, tereny zajęte przez zakład stały się w pełni terenami przemysłowymi - łącznie z kotłownią miejską, która służyła miastu i zakładowi. Dobudowano nowe hale, rozbudowano sieć bocznicy zakładowej. Produkty fabryki, do co najmniej końca lat 1980-tych wysyłane były głównie koleją (na większe odległości, lokalnie wywożone były także na samochodach ciężarowych). Jeden z placów zakładowych, pełen stojących na nim „świeżych” produktów WARFAMY, np. ładowaczy chwytakowych „Cyklop” i rozrzutników, widziany był z terenu peronów stacji. Zakładowa lokomotywa (z rodziny PKP-owskiej SM03, nazywana Lopkiem), wciągała na teren zakładu platformy kolejowe, później wystawiając je na równię stacyjną, na której formowano pociągi. Na przełomie lat 1970/1980 był to bardzo częsty widok na stacji. Lokomotywa stacjonowała na terenie zakładu, w hali, do której doprowadzona była jedna z odnóg bocznicy. WARFAMA nie tylko wysyłała w Polskę swoje produkty przy pomocy kolei, dzięki niej, odbierała po części niezbędne materiały (np półprodukty, arkusze blach, czy opony z olsztyńskiego Stomilu). Przy kotłowni na terenie zakładu piętrzyły się hałdy węgla, dostarczane węglarkami jedno- i dwuosiowymi. Zapewne nadmiar popiołów wywożony był także przy pomocy kolei. Widok stacji dopełniał garaż drezyny służby drogowej. Wszystko skończyło się w I połowie lat 90-tych. Produkcja WARFAMY coraz bardziej malała, zrezygnowano z usług kolei na rzecz transportu drogowego. Od tamtych czasów tory bocznicy zakładowej zarosły, na terenie zakładu częściowo zostały zdemontowane, a tory stacyjne, kiedyś będące do dyspozycji zakładu (co najmniej 3 tory najbliższe zakładu), porosły sporej grubości dywanem traw, na którym wyrosły do dnia dzisiejszego kilkumetrowe drzewa. Garaż służby drogowej popadł w ruinę i ostatecznie został rozebrany kilka lat temu. Drugim, głównym beneficjentem kolei w Dobrym Mieście, był Zakład Drzewny, położony po stronie miasta, przy dużym placu załadunkowym. Nie posiadał on własnej bocznicy (choć dysponował transportem szynowym wewnątrzzakładowym). Po zakładzie pozostały już tylko wspomnienia, został zamknięty miej więcej w połowie lat 1990-tych, ale plac załadunkowy istnieje do dziś i jest sporadycznie wykorzystywany np. rozładowywane są przy nim węglarki z węglem kamiennym, dostarczanym lokalnym punktom sprzedaży opału. "Drzewna" posiadała ciekawe urządzenia do załadunku produktów które wytwarzał (m.in. rożnej grubości i długości deski, płyty itp. ale także np. drewniane podkłady kolejowe) i rozładunku świeżego drzewa dowożonego do zakładu m.in. koleją. Na terenie „drzewnej” stały, miej więcej po środku placu załadunkowego, sporych rozmiarów suwnice i co najmniej dwa dźwigi obrotowe, których ramię sięgało aż do toru nr 3, położonego bezpośrednio przy placu załadunkowym. Stały na nim platformy bądź węglarki, które z wolna popychane przez lokomotywę, podstawiały się w rejon zasięgu ramion dźwigów. Pracę manewrową wykonywał parowóz Ty2, później przeważnie SM42, choć trafiał się również olsztyński ST44. Po dźwigach pozostały być może jakieś resztki, ale trudno to stwierdzić, bo teren byłej "drzewnej" jest obecnie zajęty przez kilka samodzielnych firm. Spora cześć placów dawnego zakładu jest zarośniętym, niekształtnym rumowiskiem, w południowej części powstał market z parkingiem, oraz prywatne garaże. Tym niemniej na placu załadunkowym przy torze nr 3, kiedyś wykorzystywanym głównie przez „drzewną” i miejscowe PGR-y, od czasu do czasu coś się dziej. Sporadycznie do Dobrego Miasta zaglądają prywaciarze z takimi typami lokomotyw jak np. 311D, BR 232, BR285, Ls1000 czy ST43-R, niekiedy stoją wagony kryte specjalnej budowy (np. typu 412K serii Hais) lub platformy specjalnej budowy do przewozu drzewa. Pojawiają się wagony obcych zarządów kolejowych. PKP Cargo to głównie SM42, w tym zmodernizowane 6Dg, olsztyńskie ST45 i niezwykle rzadko SU46 oraz ST44. Wagony kryte (dwuosiowe, rodziny 23K, później 208K, choć zdarzał się 4-osiowy 401K), węglarki i platformy, w latach 1960-1980-tych podstawiane były także pod niewielki magazyn towarowy stojący na południe od dworca. Obecnie od co najmniej kilkunastu lat nie używany przez PKP, sprzedany prywatnej osobie. Z relacji starszych mieszkańców miasta wiadomo także, że rampa i plac obok magazynu towarowego, ciągnący się do miejsca w którym obecnie stoją blaszane garaże, do początku lat 1960-tych wykorzystywany był m.in. do załadunku produktów WARFAMY, wytwarzanych w tzw. „starym zakładzie” (np. młockarni), położonym na terenie miasta, a w jego południowej, wydzielonej części odbywał się handel żywcem. Kupowano, sprzedawano m.in. konie, bydło domowe czy trzodę chlewną, a lokalizacja obok rampy nie była przypadkowa bo zwierzęta transportowane były także koleją. W roku 1991 ukończono budowę dużego kompleksu silosów elewatora zbożowego (na północny-zachód od stacji), i rozpoczęła swoją działalność firma ROLIMPEX Dobre Miasto (obecnie właścicielem elewatora jest firma CEFETRA). Doprowadzono do niej bocznicę zakładową, na terenie zakładu posiadającą kilka torów odstawczych, zbudowano garaż dla lokomotywy spalinowej (jest nią TGM40-0713 CEFETRY, ciągle w barwach ROLIMPEXU, produkcji byłego ZSRR, typ TU7M). Latem, pojawiały się w Dobrym Mieście składy zestawione z wagonów zbiornikowych. Zazwyczaj były to dwuosiowe Ugpps-y typu 206S, ale spotkać można było również 4-osiowe 401S. Obecnie na bocznicę podstawiane są wagony cysterny, być może przewożące m.in. płynny nawóz RSM sprzedawany przez położoną przy bocznicy, nadal rozbudowującą się firmę AGROCHEM (jedyna firma wykorzystująca obecnie "rolimpexowską" bocznicę). AGROCHEM zajmuje się sprzedażą hurtową wyrobów chemicznych używanych głównie w branży rolniczej, dzięki czemu na stację przyjeżdżają cysterny ciekawych typów. Współcześnie w Dobrym Mieście rzadko można spotkać pociąg towarowy, a połączenia pasażerskie obsługują zaledwie 3 pary szynobusów. Składy wagonowe pojawiają się tylko przy okazji przejazdów pasażerskich pociągów specjalnych. Obecnie stacja Dobre Miasto, w latach 70-80-tych tętniąca życiem, zmieniła się w ospałą, senną i zapomnianą stacyjkę z zamkniętym dworcem i zarośniętymi torami bocznymi.(opis: Stanisław Stanisław, 2018-08-14).
Dane tabelaryczne
Województwo: warmińsko-mazurskie
dodatkowe tory: są, zdatne do eksploatacji
budynki: nie licząc nastawni DM, zamknięte w stanie dobrym
lokomotywownia: nie ma i nie było
zadaszenie peronów: nie ma i nie było
semafory: świetlne
przejście podziemne: nie ma i nie było
kasa: zlikwidowana
przejście nadziemne: nie ma i nie było
wieża wodna: była, ale obecnie już nie istnieje
perony: Perony: 2
Krawędzie peronowe: 2
kody: HAFAS:5100964
IBNR:5113
Obraz
Linie przechodzące przez stację
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem]
  22,966 Gutkowo – Braniewo (221)  
Stan linii « Pokaż/ukryj
Stacje w pobliżu
Swobodna (woj. warmińsko-mazurskie) 4,74 km
Cerkiewnik (woj. warmińsko-mazurskie) 7,78 km
Bzowiec (woj. warmińsko-mazurskie) 8,41 km
Bukwałd (woj. warmińsko-mazurskie) 12,10 km
Rogiedle (woj. warmińsko-mazurskie) 12,64 km
Łaniewo (woj. warmińsko-mazurskie) 14,18 km

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Napisz email do redakcji | Jak dodać nowe zdjęcia?

Komentarze:

  • #1 Darek Nowak (2020-03-29 00:21:09)
    Od 01.04 Dobre Miasto tak jak i Orneta oraz Braniewo zostają pozbawione komunikacji kolejowej.
    Tak podaje przynajmniej https://koleo.pl/… oraz https://.polregio.pl…

[Dodaj nowy komentarz]

Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.

Stacja kolejowa Dobre Miasto

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...