OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Zabrze

Ostatnia zmiana: 2020-07-14

Opis ogólny
Dworzec kolejowy wybudowany został w latach 1844 – 45. Gotowy do użytku był latem 1845, a jego oficjalne uruchomienie nastąpiło wraz z oddaniem do eksploatacji zabrzańskiego odcinka linii kolejowej Wrocław - Mysłowice. Ukończenie całej linii nastąpiło w roku następnym. Dworzec w Zabrzu jako datę uruchomienia ma w metryce 1 październik 1845, a regularna jego eksploatacja rozpoczęła się 15 listopada tego roku.

Dworzec ten wybudowany był prawie w szczerym polu na terenie kolonii zwanej „Małe Zabrze”. Budynek pierwotnego dworca był podobny wielkością od obecnego, po rozbudowie ciągnął się prawie do ulicy Wolności, mającej wtedy nieco inny przebieg (taki, jak obecna ulica Wandy i przejście podziemne pod peronami w kierunku wschodnim za dworcem). Dworzec posiadał dwa perony, nieco niższe niż obecnie. Nie było przejścia podziemnego. Na pierwszy tor przechodziło się bezpośrednio z budynku dworca, na drugi szło się po pierwszym torze. Nad peronem była drewniana wiata, taka sama, jaką można dziś spotkać na małych stacyjkach Dolnego Śląska.
W następnych latach zabudowa powoli zbliżała się do dworca wzdłuż głównej ulicy „Kronprinzenstrasse” („Wolności”). Zaznaczyć jednak należy, że przez cały ten czas Zabrze nie było miastem, a dzisiejsze granice miasta, to w owym czasie było kilka niezależnych gmin sąsiadujących ze sobą.

Właścicielem zarówno linii kolejowej, jak i dworca była spółka „Oberschlesische Eisenbahn”, która w ciągu następnych lat miała znaczący udział w rozbudowie linii kolejowych na całym obszarze Śląska.

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiła znacząca rozbudowa linii kolejowej w okolicach dworca. Tuż za dworcem na przedłużeniu Dorothenstrasse (ul. 3 Maja) wybudowano estakadę drogową przebiegającą nad peronami a następnie skręcającą w lewo. Dotychczasowy plac po drugiej stronie linii kolejowej w stosunku do dworca wykorzystano na zbudowanie siedmiotorowej bocznicy wykorzystywanej do składowania wagonów z węglem (obecnie parking samochodowy). Na tory po południowej stronie dworca wjeżdżało się przez górkę rozrządową, która istnieje do dziś (obok wschodniej nastawni). Natomiast po drugiej stronie estakady, na obszarze obecnego dworca autobusowego, wybudowany został duży „Güterbahnhof”, czyli dworzec towarowy. W ciągu następnych lat rozbudowany został do dużego magazynu towarowego i ekspedycji. (Güter und zollschuppen). Zabrzańska stacja była również połączona bocznicami z Fabryką Maszyn Górniczych POWEN (dawna Redenshutte) przy ul. Wolności oraz Linodrutem przy ul. Armii Krajowej (dość ciekawie rozwiązane połączenia - z braku miejsca, przed bramą fabryki i przejazdem przez ul. AK zastosowano zamiast łuku obrotnicę, która istniała do około 2010 roku, choć jej używania zaprzestano kilka lat wcześniej). W okolicach I wojny światowej dworzec otrzymał przejście podziemne na peron.

W roku 1922 nastąpiła zmiana granic pomiędzy Polską i Rzeszą. Do Polski została włączona Ruda Śląska. W ten sposób na siedemnaście lat dworzec w Zabrzu stał się dworcem granicznym, a dotychczasowa największa wieś Europy stała się miastem. Istniejący budynek dworca został rozbudowany w kierunku wschodnim. Został w nim zainstalowany posterunek celny i tu odbywała się odprawa podróżnych wyjeżdżających do Polski.

Przełom lat 20 i 30-tych XX wieku, to okres intensywnej rozbudowy centrum miasta. Jednym z bardziej znaczących projektów była przebudowa istniejącego dworca. Obecny Plac Dworcowy został uznany za zbyt mały dla rozwijającego się miasta. Postanowiono zatem plac dworcowy umieścić nad torami, na platformie wzniesionej w miejscu dzisiejszego wiaduktu. Dworzec miał mieć trzy poziomy: halę peronową, podziemny poziom przejść do peronów oraz górną halę pasażerską na poziome wiaduktu. Nowy budynek dworca miał mieć kształt litery „L”. Jedno ramię zajmowało całą szerokość Placu Dworcowego, drugie wznosiło się ponad torami i łączyło z kamienicami przy Dorotheenstrasse (3 Maja). Ta część budynku miała być wysoka na sześć kondygnacji. Dworzec zaprojektowany był na sześć peronów… Pod koniec lat trzydziestych inwestycje na Górnym Śląsku zostały wstrzymane. Przebudowano tylko część śródmieścia, a XIX wieczny dworzec pozostał jeszcze na trzydzieści lat.

Drugą wojnę światową budynek przetrwał bez żadnych zniszczeń. Pierwsze uszkodzenia, zniszczenia infrastruktury pojawiły się wraz z nadejściem wyzwolicielskiej Armii Czerwonej. Na szczęście administracja Polska odzyskała władzę nad miastem już po dwóch miesiącach i zapobiegła dalszym zniszczeniom.

W ciągu następnych dziesięciu lat po wojnie zlikwidowana została, lokomotywownia i wieża wodna. Ale jeszcze pod koniec lat 50. XX w., w starym budynku stacji przy wyjściu z przejścia podziemnego, dyżurował pracownik kolei i sprawdzał bilety. W latach sześćdziesiątych rozebrana została bocznica po południowej stronie linii i dworzec towarowy (chociaż sam budynek stał jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych). Zabrze stało się stacją przelotową, zarówno dla ruchu osobowego, jak i towarowego. 13 kwietnia 1959 roku, kilka minut po piętnastej, zawaliła się estakada nad torami w pobliżu dworca – przedłużenie ulicy 3 Maja (na skutek wjazdu zbyt ciężkiej ciężarówki, która dodatkowo miała zaplątać się w istniejącą tam wówczas trakcję tramwajową). Odbudowa trwała aż trzy lata i ponownie można było tamtędy jeździć już tylko samochodami, bo linię tramwajową poprowadzona inną drogą. Estakada po odbudowie otrzymała nieco inny profil, znany obecnie (przedtem zamiast łuku był prosty odcinek nad torami i ostry zakręt tuż przed budynkiem.

Dziś niewiele zostało do zobaczenia z tamtych lat. Po zachodniej stronie wiaduktu nad torami w ciągu ulicy 3 Maja, przy ulicy Pułaskiego znajdują się ostatnie budynki z XIX wiecznej zabudowy zabrzańskiej stacji. Obecnie jest tam obiekt lecznictwa. Sam dworzec po 115 latach od wybudowania zakończył żywot w roku 1964. Po wyburzeniu części nadziemnej na miejscu powstał zupełnie nowy obiekt, który mamy możliwość podziwiać do dziś. Stoi on jednak wciąż na starych piwnicach i fundamentach. Otwarcie dworca nastąpiło 1 października 1967, a wstęgę przecinał ówczesny minister transportu. Przebudowany został również peron, a do połączenia go z dworcem wykorzystano stare przejście podziemne. Właściwie dwa przejścia, ponieważ dworzec ma dwa oddzielne wejścia. Jedno prowadzi na halę główną, do kas biletowych, drugie natomiast schodzi w dół, gdzie była przechowalnia bagażu. Do końca lat osiemdziesiątych obie części były połączone schodami we wschodniej części hali. Przez kilka lat w tym miejscu był sklep, obecnie jest tylko krata. Przechowalnia bagażu jest nieczynna, a drugie zejście z peronu zasłonięte jest podkładami drewnianymi. Dworzec źle odczuł zmiany po 1989 roku. W połowie lat 90-tych XX wieku zamknięto bar dworcowy i poczekalnię dla podróżnych. Nieco później pojawiły się różne budki, sklepy fast foody, skutecznie zastawiające halę główną. Dworzec, w odróżnieniu od wszystkich pozostałych na tej linii, nigdy nie dorobił się na peronie wyświetlaczy informujących o tym, jaki pociąg będzie wjeżdżał na peron. Natomiast podczas przebudowy estakady 3 Maja w roku 1984, wybudowano dodatkowe schody prowadzące bezpośrednio na peron. Liczba pociągów ciągu ostatniej dekady spadła dramatycznie. Jeszcze trzydzieści lat temu przez Zabrze przejeżdżały do 10-20 minut pociągi regionalne, dziś już zupełnie w zaniku. Przez wiele lat niezmienną atrakcją były toalety dworcowe, przez ostatnie trzydzieści lat w jednakowo fatalnym stanie. Z tamtych lat można wciąż jeszcze zobaczyć pewne ślady. Przy wschodnim końcu istniejącego peronu zachowała się podstawa dawnego kranu do napełniania parowozów.

Kolejny epizod z życia zabrzańskiego dworca miał mieć miejsce w 2001 roku. Wtedy grupa Real Estate wyraziła zainteresowanie kupnem dworca i znajdującego się po drugiej stronie parkingu i wybudowaniem na tym miejscu dużego centrum handlowo usługowego, w środku którego jeździłyby pociągi. Bardzo ciekawej wizji nie udało się jednak zrealizować, co spowodowało, że na kolejne lata dworzec pozostał w niezmienionym stanie. To drugie nieudane podejście do przebudowy dworca.

Skoro udana jest co druga próba, można było założyć, że przy następnej będziemy mieć nowy obiekt. Jesienią 2009 roku władze Zabrza porozumiały się z PKP w sprawie nowej inwestycji. Miało to być centrum przesiadkowe - nie tylko dworzec kolejowy, ale też dla autobusów międzynarodowych, taksówek i być może tramwaju nr 3 (który wróciłby w to miejsce po zmianie trasy po zawaleniu się estakady nad peronami w 1959). Planowana tam też była galeria handlowa i hotel. Wszystko miało zająć obszar dzisiejszego dworca oraz parkingu po drugiej stronie torów - obszaru, który był już kiedyś częścią kolei - dużą siedmiotorową bocznicą.

Niestety kolejna ciekawa wizja nie doczekała realizacji. Zamiast tego przeprowadzono w roku 2011 remont i odnowienie budynku. Stał się trochę ładniejszy i bardziej czysty, ale kształt ma wciąż taki sam. Funkcjonalnie też niewiele się zmieniło. Hala odzyskała większą przestrzeń - zniknęły oszpecające budki, sklepiki i inne formy handlu przez wiele lat obecne wewnątrz dworca. Toalety zyskały na jakości, przy schodach pojawiła się winda dla niepełnosprawnych. Zrobiło się trochę ładniej. I pewnie ten wygląd pozostanie nam na kolejną dekadę lub nieco dłużej, bo obecnie (styczeń 2017) żadne duże zmiany i inwestycje nie są planowane

Na koniec ciekawostka dotycząca zmiany nazwy miejscowości i tym samym zmiany tablicy informującej o tym, w jakiej miejscowości znajduje się dworzec. Choć zmian tych było kilkanaście, zawsze występowały tylko dwie nazwy. Pierwsza, wraz z powstaniem dworca zawisła tablica „Zabrze O/S” i wisiała do roku 1915, kiedy to zmieniono nazwę gminy na „Hindenburg O/S”. W gorącym roku powstańczo – plebiscytowym 1921 utworzono podwójną nazwę „Hindenburg O/S (Zabrze)” i taka, dokładnie w tym zapisie, funkcjonowała przez półtora roku, kiedy to ostatecznie przyznano Zabrze Niemcom. Wraz z powrotem pojedynczej nazwy „Hindenburg O/S” przyznano gminie prawa miejskie. Ta nazwa funkcjonowała do stycznia 1945 roku, do czasu wejścia Armii Radzieckiej. Przez dwa miesiące zarządzali oni miastem, który nazywali "Gindenburg", ale taka tablica nie pojawiła się na zabrzańskim dworcu. Ostatnia zmiana nazwy z marca 1945 roku na „Zabrze” (już bez dodatku O/S – Oberschlesien) obowiązuje do dziś.

(info: Wojciech Gross uzupełnione przez Andrzeja Dutkiewicza 2007-06-02 i ponownie przejrzane 2017-01-23).
Dane tabelaryczne
Województwo: śląskie
dodatkowe tory: są, zdatne do eksploatacji
budynki: używany zgodnie z przeznaczeniem
lokomotywownia: była, ale obecnie już nie istnieje
zadaszenie peronów: wiata nad peronem
semafory: świetlne
przejście nadziemne/podziemne, windy: Przejście podziemne: czynne
Przejście nadziemne: nie ma i nie było
kasa/biletomat: czynna
nastawnie, strażnice, posterunki:
wieża wodna: była, ale obecnie już nie istnieje
perony: Perony: 1
Krawędzie peronowe: 2
kody: EPA:5100146
HAFAS:5100070
IBNR:251
Obraz
Linie przechodzące przez stację
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem]
  18,926 Katowice – Legnica (137)  
  Kolej Ruchu Regionalnego  
  Zabrze – bocznice  
Stan linii « Pokaż/ukryj
Stacje w pobliżu
Zabrze Południowe (woj. śląskie) 1,51 km
Zabrze Południowe [STT, późniejsze położenie] (woj. śląskie) 1,56 km
Zabrze Makoszowy Wąskotorowe (woj. śląskie) 1,91 km
Zabrze Północne Wąskotorowe (woj. śląskie) 1,99 km
Zabrze Północ (woj. śląskie) 2,04 km
Skansen Królowa Luiza (woj. śląskie) 2,06 km

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Napisz email do redakcji | Jak dodać nowe zdjęcia?

Komentarze:

 • #1 Hannes (2018-02-24 06:12:17)
  "Dworzec, w odróżnieniu od wszystkich pozostałych na tej linii, nigdy nie dorobił się na peronie wyświetlaczy informujących o tym, jaki pociąg będzie wjeżdżał na peron."
  To nie jest prawda. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku takie urządzenia zostały tam absolutnie na pewno zainstalowane. Zupełnie nietypowe, jak na warunki PRLu, bo nie czeskie Pragotrony, ale wyświetlacze składające się z małych żarówek. Nad każdym z dwóch torów wisiały dwie takie tablice, w przejściu podziemnym nigdy nie było żadnej, a w hali dworcowej wisiała duża tablica "zbiorcza", dokładnie nad schodami prowadzącymi do tunelu. Całość nie funkcjonowała długo: niczym nie zabezpieczone żarówki na peronach szybko się przepalały, nikt nie dbał o ich wymianę. Po najwyżej dwóch latach system wyłączono. Tablice wisiały jeszcze jakiś czas nad peronami, ale nie doczekały się naprawy więc w końcu i one zniknęły, a w ślad za nimi główna tablica w hali dworca. Wydaje mi się, że cała ta historia to pierwsza połowa lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, ale może ktoś pamięta to dokładniej.
 • #2 (odp. na #1) Wojciech Gross (2018-02-24 16:18:13)
  Dziękuję bardzo za uzupełnienie informacji. Zanim jednak zmienimy opis główny, potrzebujemy jakieś potwierdzenie, gdyż moje dotychczasowe źródła zaprzeczały jakimkolwiek wyświetlaczom.
  Szanowni Państwo. Skoro zajrzeliście na stację Zabrze, domniemuję, że coś was łączy z tym miejscem. Może na przykład wspomnienie o wycieczkach szkolnych, które się właśnie tam zaczynały. Zajrzyjcie do starych albumów, znajdźcie zrobione na peronie (nielegalnie!) zdjęcia wesołych małolatów czekających z plecakami na pociąg i wyślijcie do nas. Może dojrzymy w tle te wyświetlacze i będziemy mieć dowód.
 • #3 (odp. na #1) Piotr Magiera (2018-02-25 16:52:54)
  Czy chodzi o takie wyświetlacze takiego samego typu, jaki został zainstalowany w Tarnowskich Górach (https://www.bazakole… Jaworznie (https://www.bazakole… czy Oławie (https://www.bazakole…
 • #4 Damian Stupień (2018-06-01 09:57:17)
  Krótki filmik o dworcu itp -> https://www.youtube.…
 • #5 ZenobeK (2018-09-06 11:44:24)
  W dostępnych w bazakolejowa.pl historycznych rozkładach jazdy występuje następująca nazwa stacji:
  1922-1939 Hindenburg - żaden Hindenburg O/S czy Hindenburg O/S (Zabrze)
  W rjp - Gen. Gubern. 1940/41 pojawia się nazwa Hindenburg Hbf ( https://www.bazakole… ), taka nazwa utrzymuje się do końca wojny.
  W pierwszym rozkładzie po zakończeniu wojny występuje nazwa Zabrze ( https://www.bazakole… ). Taka nazwa utrzymuje się do dnia dzisiejszego.
  Amen.
 • #6 Hannes (2019-11-24 16:29:08)
  Odp na #2 i #3.
  Potwierdzenia niestety żadnego nie mam. Zdjęcia również nie - to nie były te czasy, że wyciągało się telefon i pstryk. Ale ręczę za to w stu procentach. Absolutnie nie mogę się mylić. Szalenie mnie takie urządzenia interesowały, bo w sąsiednich Gliwicach, skąd pochodzę, z bólach (chyba przez rok!) zamontowane były parę lat wcześniej Pragotrony i doskonale się orientowałem, gdzie w trójkącie Gliwice-Bytom-Katowice co wisiało, i co to było :). I tak, operacja "przewijania" Pragotronów w hali dworca w Gliwicach to była dla mnie totalna hipnoza: dwie tablice po osiem rzędów! I ten dźwięk! Katowice tej atrakcji nie posiadały, bo każdy wiersz tablicy był "na sztywno" przypisany do konkretnego toru, a urządzenia peronowe były w rozmiarze średnim, tylko dwuwierszowe, podczas gdy gliwickie miały trzy wiersze "klapek". Całkiem małe, węższe niż katowickie, jeszcze niedawno widziałem w Rybniku.
  Nie wiem, jak wyglądały urządzenia informacyjne w Oławie i Tarnowskich Górach, ale bardzo dobrze pamiętam te w Jaworznie Szczakowej: znaki wyświetlane były malutkimi czerwonymi żarówkami (nie wiem, czy to wtedy mogły być diody) i było to całkiem estetyczne, bo cyfry takie jak 3,6,8,9 miały swoje "zaokrąglenia". W Zabrzu natomiast wisiały tablice, których nigdzie indziej nigdy nie widziałem. Były strasznie toporne, składały się z żarówek na oko takich jak w lodówkach, o niespecjalnie dużej mocy (15W?), bo dawały żółte, ciepłe światło. "Czcionka" była kanciata, zaokrąglenia oddawane były poprzez żarówki zaświecone po skosie. Całość nie była "opakowana" ani schowana za żadną szybą, jak w Pragotronach albo tych w J.-Sz. - co też pewnie przyczyniło się do ich szybkiego przepalania. Na pewno też na tych pudłach nie było żadnej tabliczki zdradzającej producenta, bo z każdej strony je sobie dokładnie obejrzałem. Czy mogło to być dzieło Elzabu? W PRLu takie rzeczy się zdarzały. Ale to już tylko spekulacje.
  Przy okazji - stwierdzenie, że wszystkie inne dworce na tej linii miały jakieś tablice jest również nieprecyzyjne: biorąc pod uwagę odcinek Gliwice - Katowice ani Ruda Śląska, ani Ruda Chebzie, Chorzów Batory, Katowice Załęże - nigdy nie miały takich urządzeń. No chyba, że nie klasyfikujemy ich jako stację, tylko przystanki, ale tu w bazie figurują jako stacja.
 • #7 Hannes (2020-04-20 16:14:42)
  Małe uzupełnienie wpisu z 24 listopada 2019. Dziś miałem możliwość być na dworcu w Tarnowskich Górach (przejazdem). Przyjrzałem się istniejącym tam peronowym tablicom informacyjnym i z całą stanowczością stwierdzam, że te w Zabrzu były zupełnie inne. To na pewno nie ten model.

[Dodaj nowy komentarz]

Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj treści nie mogą być odbierane jako oficjalne stanowsko administratorów strony w jakiejkolwiek kwestii.
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.

Stacja kolejowa Zabrze

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...