OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Bocznice Chociszewo Rogoziniec – bocznice

Odcinek:

Ostatnia zmiana: 2020-04-06

Nazwa: Chociszewo Rogoziniec – bocznice

Stacje węzłowe:

  Magazyn broni i amunicji
Pokaż na mapie ⇵
Legenda (Wygenerowano dnia: 2020-04-06) | Mapa prędkości (Wygenerowano dnia: 2020-04-01)
Stan linii « Pokaż/ukryj
Informacje o całej sieci:
W czasie I Wojny Światowej Niemcy korzystali z okazjonalnych i rozproszonych miejsc do składowania broni i amunicji co powodowało zwiększone koszty oraz problemy logistyczne związanie z zaopatrzeniem frontu. W 1916 r. doszli do wniosku iż należy poprawić zaopatrzenie walczących wojsk poprzez budowę trzech dużych składnic z których każda zapewniłaby zaopatrzenie niemieckiej armii przez dwa tygodnie. Wybór padł na Reckenfeld (Greven) i Kelsterbach (Frankfurt n. Menem) na potrzeby frontu zachodniego oraz okolice Stentsch - Bentschen (dzisiaj Szczaniec - Zbąszyń) jako zabezpieczenie frontu wschodniego. Zdecydowano się wybudować je zgodnie z jednolitym schematem organizacyjnym, wspólnym dla wszystkich składnic (oczywiście z uwzględnieniem warunków lokalnych). Każdy z tych trzech zespołów magazynowych składał się z czterech identycznych grup obiektów odległych od siebie o co najmniej 500 m, na które składały się 4 murowane magazyny o wymiarach 10 x 50 m, 6 magazynów 10 x 30 m i 42 budynki 10 x 7 m. Dodatkowo każda taka grupa posiadała wolnostojące toalety, budynek transformatora, budynek gospodarczy. Dla dwóch sąsiednich grup tworzono wspólny budynek administracyjny. Wzniesiono budynek komendantury (a w nim. m.in. mieszkania służbowe dla dowództwa składnicy) wraz z niezbędnymi budynkami gospodarczymi i towarzyszącymi. Zapewniono stosowne zabezpieczenie przeciwpożarowe (po 2 zagłębione zbiorniki na wodę o pojemności 200 m3 każdy dla każdej grupy magazynowej) wraz z niezbędną instalacją hydrantową oraz drogami pożarowymi i instalacją alarmową. Każdy z obiektów magazynowych wraz z przylegającym do niego odcinkiem torów był chroniony przez instalację odgromową tworzącą coś na kształt klatki Faradaya. Do magazynów doprowadzono sieć elektryczną i telefoniczną. Każda z grup była solidnie ogrodzona zaś całość dodatkowo otoczono drugim płotem. Elementem szczególnym składnicy w Bentschen była piąta grupa budynków magazynowych o podobnej wielkości jak poprzednie cztery ale wykonanych z drewna (choć na betonowych fundamentach) których budowa została wymuszona sytuacją na froncie wschodnim. Całkowita powierzchnia terenów magazynowych to 194 ha zaś powierzchnia pod dachem to nieco ponad 32 000 m2). Przechowywać w niej można było ponad 7 milionów jednostek środków bojowych takich jak granaty, miny itp. Dla zapewnienia obsługi składnicy stworzono rozbudowaną sieć torów kolejowych - nie przewidziano innego sposobu dostarczania i odbioru ładunków. Przyjęta szerokość pojedynczego magazynu 10 m (albo jej 3 lub 5 wielokrotność) odpowiadała długości wagonu towarowego co umożliwiało sprawny rozładunek i załadunek. Każda z pięciu grup miała po sześć torów ładunkowych wzdłuż których w odpowiednim rozproszeniu stały magazyny, tor oblotowy dla każdej z nich oraz tory łączące poszczególne zespoły zapewniające dużą elastyczność ich obsługi. W skład infrastruktury wchodziła także siedmiotorowa stacja postojowa na potrzeby składnicy o długości ok. 950 m i pojemności 200 wagonów, trzystanowiskowa parowozownia wraz z towarzyszącym budynkiem MPS i zbiornikami wody ppoż. oraz tor łączący obiekty magazynowe z odległą o ok. 3 km stacją Kutschkau-Rogsen (dziś Chociszewo-Rogoziniec) gdzie następowało włączenie do państwowej sieci kolejowej. Łączna długość torów służących obsłudze składnicy to 33 km, zabudowano 18 rozjazdów 1:9, 39 rozjazdów 1:7, rozjazdy krzyżowe: podwójny i jednostronny. Wybudowano wiadukt oraz wagę wagonową (8 m, 35 t). Materiały przeznaczone na inwestycje były nowe lub staroużyteczne, w okolicach parowozowni przechowywano niezbędny zapas elementów infrastruktury by razie potrzeby można było szybko usuwać uszkodzenia. Niestety nie posiadam żadnej wiedzy na temat lokomotyw obsługujących wspomniany obiekt. Decyzja o budowie wszystkich składnic zapadła 2 listopada 1916 r. a już dwa lata później rozpoczęto ich eksploatację (mimo iż nie zawsze i wszędzie wszystkie obiekty były wykonane). Przegrana Niemiec i zbliżenie się granicy państwa na odległość mniejszą niż 5 km (w przypadku Bentschen) oraz postanowienia Traktatu Wersalskiego z 1919 r. doprowadziły do likwidacji wszystkich składów. Budynki magazynowe składnicy w Bentschen zostały rozebrane - ocalało jedynie kilka które później służyły różnym celom (m.in. budowniczym stacji Neu Bentschen czyli Zbąszynka), do dzisiaj zaś w budynkach dawnej Komendantury mieści się Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu. Tory kolejowe zdemontowano zaś na teren dawnej składnicy ponownie zaczęła wkraczać przyroda choć z dużymi oporami ze względu na znaczne zmiany w strukturze gruntu. Demontaż składnicy zakończył się w lipcu 1922 r. Druga ze składnic, w Reckenfeld została podzielona na działki i sprzedana - znaczną część budynków zaadaptowano na potrzeby mieszkalne i gospodarcze - do dzisiaj przebieg dawnych bocznic jest utrwalony jako drogi wewnątrzosiedlowe w tej dzielnicy miasta Greven. Składnica Kelsterbach zajmowała tereny położone w pobliżu lotniska we Frankfurcie nad Menem i została przez nie wchłonięta w czasie kolejnej rozbudowy - praktycznie nie pozostał po niej ślad. O ile odtworzenie układu torowego w obrębie każdego z zespołów mogło być dokonanie oparciu o współcześnie ogólnodostępne materiały topograficzne o tyle stacja postojowa i lokomotywownia są wrysowane jedynie poglądowo – teren po nich został w takim stopniu zdegradowany iż pozostały jedynie niewielkie ślady. Do dzisiaj nie udało mi się dobyć planu tych obiektów w jakości wystarczającej do pewniejszej lokalizacji wspomnianych elementów. Dostępne w internecie materiały na to nie pozwalają – gdy uzyskam lepszej jakości skany z archiwum w Berlinie to uzupełnię i poprawię mapki. Dodatkowe informacje o całym projekcie budowy składnic można znaleźć tutaj: http://www.geschichte-reckenfeld.de/index.html?http://www.geschichte-reckenfeld.de/kapitel/entstehung/weitere_depots/bentschen/start.html Materiały video o depocie Bentschen: http://poszukiwaczehistorii.com/odcinek71/ https://www.youtube.com/watch?v=Tfes8e7-lI8&feature=youtu.be&list=PL4A446D93455F2E90&t=387 (od 6:27) (info: Stanisław Pikul)

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Napisz email do redakcji | Jak dodać nowe zdjęcia?

Komentarze:

[Dodaj nowy komentarz]

Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...