Tytuł: Google Maps

Importuj plik GPX:

Zakończenie edycji: kliknięcie w ostatni punkt, bądź ctrl+klik gdziekolwiek na mapie poza linią. Usunięcie ostatniego punkt: shift+click

Przy włączonej mapie Railmap interaktywna prawoklik na obiekt otwiera go w nowym oknie.