OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika Cezary Mirowski

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 22
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Pozostałości toru w kierunku stacja napełniania gazem świetlnym, kierunek Toruń Główny.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 29
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Wjazd do hali od strony stacji napełniania gazem świetlnym w kierunku dawnej parowozowni.
Tagi: budynki do obsługi taboru; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 17
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Dawny budynek administracyjny.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 14
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Widok z ul. Poznańskiej na warsztaty w kierunku północno-wschodnim, z prawej Toruń Główny.
Tagi: budynki do obsługi taboru

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 15
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Pozostałości torów – wjazd do hal warsztatowych od strony stanowisk.
Tagi: budynki do obsługi taboru; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 15
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Dawne warsztaty od strony stanowisk parowozowni.
Tagi: budynki do obsługi taboru; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 20
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Pozostałości torów, widok w kierunku Torunia Kluczyków.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 16
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Widok ze skarpy nad stanowiskami w kierunku dawnych warsztatów, stacji napełniania gazem świetlnym i dalej Torunia Głównego.
Tagi: budynki do obsługi taboru; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 20
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1. Pozostałości stanowisk, widok z ul. Poznańskiej.
W prawo Toruń Główny, w lewo Toruń Kluczyki.
Tagi: budynki do obsługi taboru; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 18
Toruń Towarowy TRB
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-04;
Lokomotywownia nr 1.
Teren po parowozowni we wschodniej części dworca towarowego, rozebranej przez Niemców po wybudowaniu parowozowni w Kluczykach.
Widok na dawne stanowiska z ul. Poznańskiej w kierunku północno-zachodnim, w lewo Toruń Kluczyki
Tagi: budynki do obsługi taboru; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Toruń Towarowy TRB

Obraz
Odsłon : 38
Poznań Wschód – Skandawa – (Железнодорожный) (353/599)
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2019-11-09;
Widok z nasypu linii nad wiaduktem (Toruń Kluczyki) w kierunku Nieszawki/Inowrocławia/Poznania.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Linia: Poznań Wschód – Skandawa – (Железнодорожный) (353/599)

Obraz
Odsłon : 33
Poznań Wschód – Skandawa – (Железнодорожный) (353/599)
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2019-11-09;
Widok z nasypu linii nad wiaduktem (Toruń Kluczyki) w kierunku Torunia Głównego.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Linia: Poznań Wschód – Skandawa – (Железнодорожный) (353/599)

Obraz
Odsłon : 41
Toruń Kluczyki
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2019-11-09;
Widok z nasypu linii 353 na tory dodatkowe główne.
Tor nr 204 (rozjazd 311) łączy linię nr 353 z linią nr 18 (rozjazd 316) w kierunku Cierpic/Bydgoszczy/Piły. Na drugim planie tabor w kolejce do wagonowni, dalej budynek lokomotywowni.
Tagi: budynki do obsługi taboru; infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe); tabor

Stacja: Toruń Kluczyki

Obraz
Odsłon : 32
Toruń Kluczyki
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2019-11-09;
Widok z nasypu linii 353 na semafory wyjazdowe torów dodatkowych głównych.
Dwa tory zajęte przez wagony do Cargo Wagon (na drugim planie). W lewo Toruń Główny.
Tagi: budynki do obsługi taboru; infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; sygnalizacja/słupki/znaki itp.; tabor

Stacja: Toruń Kluczyki

Obraz
Odsłon : 32
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Semafory wyjazdowe w kierunku Kowalewa Pom./Jabłonowa Pom./Olsztyna.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; sygnalizacja/słupki/znaki itp.

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 23
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Zapomniana pompa, tak jak dworzec, z 1890 r. na tle peronu.
Tagi: inne

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 28
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Obok budynku dworca dawny szalet stacyjny.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 31
Papowo Toruńskie – bocznice
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Bocznica kolejowa Torec (dawna bocznica elektrociepłowni Toruń).
Wyjazd z bocznicy (trzy tory od prawej) w kierunku Kowalewa Pomorskiego.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Linia: Papowo Toruńskie – bocznice

Obraz
Odsłon : 21
Papowo Toruńskie – bocznice
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Bocznica kolejowa Torec (dawna bocznica elektrociepłowni Toruń).
Wyjazd z bocznicy (trzy tory od lewej) w kierunku Torunia.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; sygnalizacja/słupki/znaki itp.

Linia: Papowo Toruńskie – bocznice

Obraz
Odsłon : 27
Papowo Toruńskie – bocznice
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Bocznica kolejowa Torec (dawna bocznica elektrociepłowni Toruń).
Widok w stronę Torunia z toru bocznicy za Papowem Toruńskim. Z prawej linia 353.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Linia: Papowo Toruńskie – bocznice

Obraz
Odsłon : 24
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Postój drezyny pogotowia technicznego PLK na na torze bocznym podczas codziennego przeglądu.
W tym mniej więcej miejscu zaczynała się dawna ładownia.
Miejsce prawdopodobnego peronu tymczasowego podczas modernizacji stacji (linii 353). Widok w kierunku Torunia.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; tabor

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 15
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Peron (wyspowy, dwukrawędziowy), położony pomiędzy torami głównymi zasadniczymi.
Widok spod budynku dworca, w prawo Kowalewo Pom./Jabłonowo Pom./Olsztyn, w lewo Toruń.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; tabor

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 16
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Przejazd w ul. Warszawskiej. Rogatki obsługiwane przez nastawnię PT – w głębi.
W prawo Kowalewo Pom./Jabłonowo Pom./Olsztyn, w lewo Toruń.
Tagi: budynki związane z prowadzeniem ruchu; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 11
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Budynki kolejowe od strony przejazdu w ul. Warszawskiej.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 12
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Budynki kolejowe od strony peronu.
W prawo Kowalewo Pom./Jabłonowo Pom./Olsztyn, w lewo Toruń.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 13
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Budynek dworca z magazynem (nieczynne) od strony podjazdu.
W prawo Kowalewo Pom./Jabłonowo Pom./Olsztyn, w lewo Toruń.
Tagi: budynki dworcowe

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 15
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Budynek dworca i magazynu (nieczynne) od strony peronu wyspowego, z niestrzeżonym przejściem w poziomie szyn.
W prawo Toruń, w lewo Kowalewo Pom./Jabłonowo Pom./Olsztyn.
Tagi: budynki dworcowe; perony/rampy/place/zadaszenia; przejścia nad/podziemne, windy; sygnalizacja/słupki/znaki itp.

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 14
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Wjazd od strony Torunia.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 14
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Wyjazd ze stacji w kierunku Torunia.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Papowo Toruńskie

Obraz
Odsłon : 14
Papowo Toruńskie
powiększ
Autor: Cezary Mirowski
data: 2020-02-16;
Semafory wjazdowe linii 353 i tor bocznicy Torecu (z prawej) od strony Torunia.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Papowo Toruńskie

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...