OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika Stanisław Stanisław

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 73
Osowo Lęborskie
powiększ
Autor: Anna Sadłowska
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: 1997; (uwagi: Lato 1997)
Zdjęcie z przejazdu trasą Lębork - Maszewo Lęborskie - Cewice - brama lotniska wojskowego w Siemirowicach, zorganizowanego przez naczelnika Oddziału Drogowego PKP w Gdyni Leszka Lewińskiego z Redy.
Zdjęcie zamieszczono w nr 31 czasopisma "Norda - Dziennik Bałtycki" (Pismiono Kaszëbsczi Zemi) z 29 sierpnia 1997 r.

Autorką artykułu na temat w/w przejazdu oraz zdjęcia jest Anna Sadłowska.

Stacja: Osowo Lęborskie

Obraz
Odsłon : 58
Gutkowo – Braniewo (221)
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-08-17;
Szczegóły zachodniego przyczółka dawnego wiaduktu drogowego, położonego w km. 49.3 linii, ok. 600 m. od przejazdu drogowego w Nowym Dworze w kierunku Henrykowa. Na zdjęciu dolnym "droga", a właściwie to co z niej zostało, biegnąca od przyczółka na zachód.

Linia: Gutkowo – Braniewo (221)

Obraz
Odsłon : 61
Gutkowo – Braniewo (221)
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-08-17;
Szczegóły wschodniego przyczółka dawnego wiaduktu drogowego, położonego w km. 49.3 linii, ok. 600 m. od przejazdu drogowego w Nowym Dworze w kierunku Henrykowa. Na zdjęciu dolnym "droga", a właściwie to co z niej zostało, biegnąca od przyczółka na wschód.

Linia: Gutkowo – Braniewo (221)

Obraz
Odsłon : 74
Gutkowo – Braniewo (221)
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-08-17;
Położone w km 49.3 pozostałości wiaduktu drogowego, zlokalizowane ok. 600 m od przejazdu drogowego w Nowym Dworze, w kierunku Henrykowa. Wiadukt został zniszczony prawdopodobnie pod koniec II w. św. Przypieczętowało to los, kiedyś utwardzonej drogi, biegnącej przez ten obiekt, obecnie zarośniętej, pochłoniętej przez las, trudno dostrzegalnej nawet w pobliżu samych ruin wiaduktu. Można oczywiście zauważyć jej przebieg w terenie, ale przestała ona być potrzebna w chwili rezygnacji z odbudowy wiaduktu. Po stojących reliktach można ocenić, że sam wiadukt był dość okazały, przewyższał swoimi rozmiarami podobne "leśne" i "polne" konstrukcje zlokalizowane na tej linii, po których przebiegały utwardzone, piaszczyste drogi, a które w chwili obecnej już nie istnieją lub są wyłączone z eksploatacji z powodu groźby zawalenia. Na zdjęciu kompilacja kilku fotografii tego interesującego obiektu, emanującego niesamowitym klimatem i historią.

Zdjęcie nr 1 (górne): widok w kierunku Henrykowa.
Zdjęcia w rzędzie drugim: widok na wschodni przyczółek (prawy, patrząc w kierunku Braniewa), gdzie zachowały się dwa "filary" konstrukcji.
Zdjęcie w rzędzie trzecim: widok w kierunku Ornety.
Zdjęcia w rzędzie czwartym: widok na zachodni przyczółek (lewy, patrząc w kierunku Braniewa), gdzie zachował się tylko jeden "filar" konstrukcji.

Linia: Gutkowo – Braniewo (221)

Obraz
Odsłon : 88
Bukwałd
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1940 a 1944;
Stacja Grossbuchwalde w trakcie II w. św. W dali widać nieistniejący już, drewniany dworzec kolejowy typu barakowego. Mniej więcej w tym miejscu stoi obecnie mała wiata peronowa. Kolejowe budynki mieszkalne przetrwały do dziś, nie miały tyle szczęścia widoczne na zdjęciu tory.

Stacja: Bukwałd

Obraz
Odsłon : 270
Lidzbark Warmiński
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1920 a 1934;
Dwie fotografie z okresu lat 1920 - 1934, obrazujące teren przedwojennej palmiarni, którą założył w 1906 r. Ernst Ott. W dali o wiele ciekawszy widok - Lidzbarska wieża wodna i inne budynki kolejowe, w tym charakterystyczny budynek z wieżycą, zwieńczoną kołem kolejowym. Źródło fotografii: Heimatbrief Heilsberg Nr10/2001.

Stacja: Lidzbark Warmiński

Obraz
Odsłon : 256
Lidzbark Warmiński
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1930 a 1940;
Heilsberg Bahnhof 1930 - 1940. Widok od strony miasta. Zmieniona bryła dworca z dodatkową, zachowaną do chwili obecnej przybudówką.

Stacja: Lidzbark Warmiński

Obraz
Odsłon : 223
Lidzbark Warmiński
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: przed 1918; (uwagi: 1910 - 1917)
Heilsberg Bahnhof 1910 - 1917. Widok od strony peronów. Pierwotna bryła dworca.

Stacja: Lidzbark Warmiński

Obraz
Odsłon : 234
Mikołajki
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-05-03;
Dwa zdjęcia fragmentów toru nr 6 (najbliższego zbiornika wodnego), obrazujące działalność bobrów. Pościnane drzewka rosnące na torowisku noszą wyraźne ślady bobrzych siekaczy… ścięte konary i gałęzie wykorzystywane są do tworzenia tamy (gdzieś musi być skoro z roku na rok woda podnosi się) oraz do umacniania i budowy m.in. żeremi. Spora ilość tego "budulca" nagromadzona jest też bezpośrednio w wodzie, nad brzegiem w/w zbiornika, wzdłuż wspomnianego toru. Sam tor nr 6 zbudowany jest fragmentami m.in. z ciekawych, niemieckich szyn III Rzeszy typu S41, budowy wojennej (z czasów II w. św.). Na przedstawionym na zdjęciu odcinku toru nr 6 są to m.in. szyny S41-KRUPP-1943, S41 THYSSEN 1943 oraz niezwykle ciekawe S41. HAYINGEN 1943 (z ponownie zagarniętej w 1940 przez Niemców stalowni francuskiej w Hayange, "ponownie", ponieważ w okresie 1871 - 1918 teren ten był okupowany przez Prusy, po przegranej przez Francję wojnie 1870-71). Szyny te widoczne są w zamieszczonych wstawkach, na małych fotografiach. Warto też zwrócić uwagę, na charakterystyczne "loga" producentów, które od lat 1930-tych umieszczano m.in. na produktach stalowych, wspomnianych koncernów przemysłowych.

Stacja: Mikołajki

Obraz
Odsłon : 258
Mikołajki
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-05-03;
Smutne "ruiny" przejścia przez tory, w tym na perony stacji…

Stacja: Mikołajki

Obraz
Odsłon : 223
Mikołajki
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-05-03;
Zarysy peronów stacji, coraz bardziej zacierające się pośród postępującej "degradacji" infrastruktury. W dali ciągle powiększający się zbiornik wodny, który częściowo pochłonął już fragment torowiska, toru nr 6 - na pewnym odcinku szyny wiszą bezpośrednio nad wodą… przyczyną coraz wyższego stanu wody (powiększanie się "jeziorka" można m.in. prześledzić na historycznych mapach satelitarnych, na Google Earth) są zapewne grasujące w zbiorniku bobry. Ich działalność jest dobrze widoczna na w/w torowisku, a przy brzegach "jeziorka" można dostrzec m.in. żeremia.

Stacja: Mikołajki

Obraz
Odsłon : 162
Szczytno
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-05-04;
Widok na budynek dworca i budynki towarzyszące. Na pierwszym planie postępująca budowa/ modernizacja peronu Nr 1 stacji. Peron nr 2 został przebudowany w pierwszej kolejności i obecnie korzystają z niego podróżni m.in. przesiadający się z/na autobusową komunikację zastępczą w kierunku Ełku.

Stacja: Szczytno

Obraz
Odsłon : 249
Ruciane-Nida
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-05-02;
W pobliżu dworca, ciągle można podziwiać dwustanowiskową parowozownię pomocniczą z czasów Pruskich Kolei Państwowych. Obiekt jest wprawdzie zaniedbany, ze szpecącymi ogólny wygląd dobudówkami, ale ciągle można w nim dostrzec pierwotną bryłę parowozowni, łuki po dwóch bramach wjazdowych i pierwotny układ okien na ścianach bocznych. Na zdjęciu, od góry: Widok z przodu; widok zachodniej ściany bocznej oraz wschodnia ściana boczna - widok z przejazdu drogowego na ul. Alei Wczasów.

Stacja: Ruciane-Nida

Obraz
Odsłon : 232
Ruciane-Nida
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-05-02;
Rolę "poczekalni" pełni obecnie wiata przystankowa, umiejscowiona na parkingu, obok postoju taksówek, tuż przy budynku dworca. To przy niej zatrzymuje się autobusowa komunikacja zastępcza…. w tle nowy peron, widok w kierunku Olsztyna.

Stacja: Ruciane-Nida

Obraz
Odsłon : 287
Ruciane-Nida
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2019-05-02;
Żywo zmieniający się obraz stacji… choć po trwającej nadal modernizacji, będzie to już tylko przystanek kolejowy. Widok z charakterystycznego dla Rucianego przejścia nadziemnego dla pieszych: Na budynek dworca (zdjęcie górne), na nowo powstały peron, w kierunku Olsztyna (zdjęcie dolne lewe) oraz na tor szlakowy w kierunku Ełku (zdjęcie dolne prawe). Jak widać "wymiotło" wszystkie pozostałe tory, nie wiem też, dokąd będzie prowadziło widoczne zejście, z w/w kładki nad torami [ups nad torem], kiedyś prowadziło prosto na peron, obecnie? Może ktoś zna odpowiedź…

Stacja: Ruciane-Nida

Obraz
Odsłon : 311
Żabi Róg
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018; (uwagi: Lato)
Los urządzeń o mechanizmie korbowym jest jednak niepewny. Modernizacja linii, która do Żabiego Rogu dotarła w II połowie ubiegłego roku przyczyni się prawdopodobnie do likwidacji nastawni (sterowanie ruchem ma się odbywać na odległość), a dwa urządzenia o mechanizmie korbowym są zagrożone tym, że trafią na złom. Jeżeli faktycznie jest to jedyne tego typu urządzenie w całym kraju, to według mnie powinno być bezwzględnie zachowane w jakimś muzeum jako zabytek techniki. Czas pokaże co ostatecznie stanie się z nastawnią w Żabim Rogu.

Stacja: Żabi Róg

Obraz
Odsłon : 312
Żabi Róg
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018; (uwagi: Lato)
Tego typu urządzenie o mechanizmie korbowym jest podobno jedynym, zachowanym tego typu urządzeniem w skali całego kraju.

Stacja: Żabi Róg

Obraz
Odsłon : 284
Żabi Róg
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018; (uwagi: Lato)
Widok z przodu dwóch urządzeń nastawczych o mechanizmie korbowym. Z relacji nastawniczego są to urządzenie poniemieckie.

Stacja: Żabi Róg

Obraz
Odsłon : 280
Żabi Róg
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018; (uwagi: Lato)
Wnętrze nastawni w Żabim Rogu. Podobno jedyna w Polsce, zachowana i ciągle (jeszcze?) czynna nastawnia z dwoma urządzeniami o mechanizmie korbowym (widocznymi w centrum zdjęcia). Przy okazji podziękowania dla dyżurującego w nastawni pracownika kolei, za wyrozumiałość i umożliwienie wykonania zdjęć.

Stacja: Żabi Róg

Obraz
Odsłon : 180
Żyrardów
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1924 a 1926;
Wieża ciśnień na stacji Żyrardów

Źródło fotografii: "Inżynier Kolejowy" nr 8-9/1926 (24-25), sierpień - wrzesień 1926 r. - str. 223.

Stacja: Żyrardów

Obraz
Odsłon : 220
Jastrząb
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1924 a 1925; (uwagi: Prawdopodobnie lato 1925)
Dworzec kolejowy na stacji Jastrząb

Źródło fotografii: "Inżynier Kolejowy" nr 3/1926 (19) - 1 marca 1926 r. - str. 81.

Stacja: Jastrząb

Obraz
Odsłon : 146
Sławków
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1929 a 1930;
Dworzec w Sławkowie
Źródło "Inżynier Kolejowy" nr 9/1930 (73) z 1 września 1930 r.

Stacja: Sławków

Obraz
Odsłon : 351
Olsztyn Główny
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1971 a 1974;
Wnętrze dworca głównego w Olsztynie. Duża hala i przeszklona ściana boczna, nadawały nowoczesny wygląd wnętrzu. Obecnie wrażenie przestrzeni, zniszczyły i zepsuły na dobre boksy handlowe, ustawione jeden przy drugim, wzdłuż widocznej, przeszklonej ściany bocznej. Co ciekawe na zdjęciu tym, za szybami, widać przedwojenną kamienicę stojącą na przeciwko dworca, wyburzoną jeszcze w okresie PRL.

Stacja: Olsztyn Główny

Obraz
Odsłon : 429
Olsztyn Główny
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: pomiędzy 1971 a 1974;
Budynek nowego dworca głównego w Olsztynie, otwartego w roku 1971. Na ulicy przed dworcem jeszcze kamienny bruk, a Syrenka i Warszawa dobrze oddają klimat PRL-u, początku lat 70-tych.

Stacja: Olsztyn Główny

Obraz
Odsłon : 296
Prostki
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Stanisław; data: 1941; (uwagi: wiosna)
Radziecki pociąg na granicznej wówczas stacji Prostken. Co ciekawe parowóz to z bardzo dużym prawdopodobieństwem zagarnięty po 17 IX 39, ex. PKP Ty23. W dali widoczna wieża wodna. Zdjęcie zostało zrobione wiosną 1941, a więc w czasach kiedy III Rzesza była jeszcze w pokojowych stosunkach z ZSRR.

Stacja: Prostki

Obraz
Odsłon : 126
Bzowiec
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018-09-08;
Szczegóły niewielkiego budynku stojącego przy byłej strażnicy przejazdowej. Na jego elewacji napisany jest kilometraż linii 30.0. Spod niego widać także jeszcze starszy napis Km 30.0. Budyneczek stoi przy niezwykle rzadko używanej polnej drodze, zachowane do dziś rogatki są opuszczone, ale czy był on miejscem dyżuru dróżnika? dlaczego tu, wszak linia ta krzyżuje się z wieloma polnymi drogami i nigdzie nie ma podobnej konstrukcji. A może w tym miejscu, za przejazdem, w stronę peronu, znajdował się rozjazd krótkiego toru bocznego. Wprawdzie w miejscu gdzie wybudowano peron nie widać żadnej pozostałości po drugim torze (a i w praktyce było by o to trudno - brak miejsca), to zaraz za peronami w stronę widocznego na zdjęciu budynku, po wschodniej stronie szlaku, rozciąga się dość równy teren, przy którym leży, nieco w dole, bezpośrednio do osi toru szlakowego, droga gruntowa. Może kiedyś (lata 50-te) leżał tu drugi tor na który odstawiano wagony towarowe (?), a droga gruntowa była swoistą ładownią, obsługująca lokalny PGR (?). Niestety nawet lokalni mieszkańcy nie przypominają sobie czym był przedstawiony na zdjęciu budynek i czy był w Bzowcu drugi, ślepy tor ładunkowy.

Stacja: Bzowiec

Obraz
Odsłon : 163
Bzowiec
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018-09-08;
Ok. 500 m. od peronu, w stronę Ornety, znajduje się kolejne skrzyżowanie torów z polną droga. Stoi tu druga z Bzowskich byłych strażnic przejazdowych.Pustostan w nie najlepszym stanie technicznym. Co ciekawe przy niej stoi drugi budynek pochodzenia kolejowego. Jaki charakter pełnił to jedna z zagadek Bzowskiego przystanku.

Stacja: Bzowiec

Obraz
Odsłon : 111
Bzowiec
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018-09-08;
Szczegóły budowy peronu (2)
1. Ogólny widok peronu w stronę Ornety/Braniewa. Widać także tablicę z nazwą miejscowości oraz zabezpieczony deskami otwór (studzienka?).
2. Szczegóły końca peronu od strony Ornety. Zwraca uwagę kształt górnej części płyt betonowych krawędzi bocznej, tworzący pogrubiony, zaokrąglony rant.
3. Wyraźne zakrzywienie końca peronu, od strony orneckiej. Wynikłe z położenia na rozpoczynającym się kilkanaście metrów w głąb peronu, łuku.

Stacja: Bzowiec

Obraz
Odsłon : 104
Bzowiec
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018-09-08;
Szczegóły budowy peronu (1).
1. Początek peronu od strony Dobrego Miasta/Olsztyna. Zniwelowana do poziomu ziemi krawędź peronu.
2. Niska krawędź peronu na wysokości wiaty i byłej strażnicy przejazdowej. Po prawej stronie toru, kolejny relikt szyny - słupka, wystający z ziemi. Niestety nie ma na nim żadnego cechowania pozwalającego na identyfikację producenta czy roku produkcji.
3. Ok. 1/3 długości peronu następuje jego podwyższenie - wyraźnie widoczne na zdjęciu. Szyny leżące na torze to głównie S49 Huty Pokój (HP) z lat 1950 i 60-tych. Sporadycznie trafiają się szyny Huty Kościuszko, jedna S49 z roku 1949 cechowane pełną nazwą HUTA KOŚCIUSZKO, druga to S49 z 1964 cechowana samym skrótem HK. Podkłady strunobetonowe to głównie S-87, z 1987 r., a łubki łączące szyny to głównie HK 77, produkt Huty Kościuszko z 1977 r.
4. Wysoka krawędź peronu - widok w kierunku Ornety/Braniewa.

Stacja: Bzowiec

Obraz
Odsłon : 99
Bzowiec
powiększ
Autor: Stanisław Stanisław
data: 2018-09-08;
Tor szlakowy tuż przed przejazdem i budynkiem byłej strażnicy przejazdowej. W tym miejscu, po prawej stronie toru, spośród tłucznia wystaje relikt starego słupka w postaci fragmentu szyny. W okienku zdjęcie samej szyny. Co ciekawe na fragmencie tym zachowana jest końcówka cechowania hutniczego… UM 1898 (lub 1893 - końcowa cyfra mało czytelna). Dzięki temu można zidentyfikować producenta - Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation (BVG) z Zagłębia Ruhry. Niemiecka huta cechowała swoje szyny B.V.G. BOCHUM oraz rokiem produkcji. Tak wiec szyna wystająca z nasypu ma 120 lat lub więcej.

Stacja: Bzowiec

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...