OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika Adrian Chromik

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 752
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-11-28;
Zarośnięty kozioł oporowy bocznicy do betoniarni.Znajduje się on naprzeciwko budynku straży pożarnej (oczywiście po drugiejstronie torów linii nr 2 E20). Zatem na zachód ta bocznica była tyle samowysunięta, co tor nr 14 w latach 2009 – 2013, który obecnie już nie istnieje.Widok w kierunku Miś, Łukowa i Warszawy.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 766
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-11-28;
Pozostałości po zwrotnicy zachodniej głowicy mijankibocznicy do betoniarni na jej terenie. Widok w kierunku wschodniej głowicymijanki tej bocznicy, przejazdu kol. przez ul. Partyzantów, peronów stacjiMiędzyrzec Podl., Sitna i Białej Podlaskiej.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 752
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-11-28;
Zarośnięte trawą dwa tory bocznicy betoniarni na jejterenie. Tutaj na zdjęciu znajdują się jeszcze dwa tory, ale tylko jeden jestwidoczny (północny) – drugi znajduje się za widocznym torem w stronę budynków.W lewo przejazd kol. przez ul. Partyzantów, Sitno i Biała Podlaska, w prawokoniec bocznicy, Misie i Łuków.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 745
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-11-10;
Nowy kozioł oporowy bocznicy do rampy koło betoniarni,który znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu, co stary kozioł sprzed modernizacji (zdjęcie starego kozła: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=3509&okno=galeria&photoid=118640 ). Widok w kierunku Miś, Łukowa i Warszawy.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 703
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-11-10;
Podsypany tłuczniem, ale jeszcze nie podbityzmodernizowany tor bocznicy do rampy koło betoniarni. Widok w kierunku peronówstacji Międzyrzec Podl., Sitna i Białej Podlaskiej.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 819
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-11-10;
Ukończona modernizacja rampy kolejowej przy betoniarni.Pojechał pociąg TLK Korczak relacji Terespol – Warszawa – Koluszki – Tomaszów Maz.– Opoczno Pd. – Kraków Płaszów. Płyty szare po lewej wyznaczają dawny przebiegbocznicy do betoniarni, która, jak widać, została zasypana aż do widocznej woddali bramy wjazdowej do betoniarni. Widok w kierunku betoniarni, Miś, Łukowai Warszawy.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 729
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-10-07;
Miejsce po starym rozebranym torze oraz miejsce pod przyszły nowy tor bocznicy do rampy koło betoniarni, który po modernizacji kończy się obecnie mniej więcej w tym samym miejscu, co stary tor, czyli między rampą kolejową koło betoniarni i budynkiem straży pożarnej a mostem nad Krzną Południową. Od przełomu 2008 i 2009 roku jest to najdalej na zachód wysunięta bocznica stacji Międzyrzec Podl., gdyż wtedy skrócono tor nr 14 od wspomnianego mostu do budynku straży pożarnej przy ul. Kusocińskiego, który w 2014 roku całkowicie rozebrano. Widok w kierunku Miś, Łukowa i Warszawy.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 650
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-10-07;
Zdemontowana stara, końcowa, zachodnia część bocznicy do rampy kołobetoniarni oraz przygotowany plant pod nowy tor, który po modernizacji kończysię obecnie mniej więcej w tym samym miejscu, co stary tor, czyli między rampąkolejową koło betoniarni i budynkiem straży pożarnej a mostem nad KrznąPołudniową. Od przełomu 2008 i 2009 roku jest to najdalej na zachód wysuniętabocznica stacji Międzyrzec Podl., gdyż wtedy skrócono tor nr 14 od wspomnianegomostu do budynku straży pożarnej przy ul. Kusocińskiego, który w 2014 rokucałkowicie rozebrano. Widok w kierunku peronów stacji Międzyrzec Podl., Sitna iBiałej Podlaskiej.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 681
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-10-07;
Modernizacja rampy kolejowej koło betoniarni oraz przylegającej do niejbocznicy. Widok w kierunku peronów stacji Międzyrzec Podl., Sitna i BiałejPodlaskiej.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 730
Międzyrzec Podlaski – bocznice
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-10-07;
Modernizacja bocznicy kolejowej prowadzącej do rampy koło betoniarni.Widok w kierunku peronów stacji Międzyrzec Podl., Sitna i Białej Podlaskiej.

Linia: Międzyrzec Podlaski – bocznice

Obraz
Odsłon : 353
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-10-07;
Elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów wewnątrz budynkudworca PKP są już, jak widać, na dwóch ścianach ułożone prostopadle do siebie,a nie jak pierwotnie – na jednej. W lewo Sitno, Biała Podlaska i Terespol, wprawo Misie, Łuków i Warszawa.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 316
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-10-07;
Wiata przejścia podziemnego od strony placu dworcowego oraz zachodniaściana budynku dworca PKP, na której zamieszczono tablicę pamiątkową. Widok wkierunku Sitna, Białej Podlaskiej i Terespola.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 337
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-10-07;
Nowa tablica pamiątkowa na zachodniej ścianie budynku dworca PKP. Widokw kierunku Sitna, Białej Podlaskiej i Terespola.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 282
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-09-13;
Czynny już peron 1 otwarty z rocznym opóźnieniem, a przy nim pociągRegio Pogranicze relacji Terespol – Łuków – Stawy – Dęblin – Lublin. Widok wkierunku Miś, Łukowa i Warszawy.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 302
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-09-13;
Czynny już peron 1 otwarty z rocznymopóźnieniem, a przy nim pociąg Regio Pogranicze relacji Terespol – Łuków –Stawy – Dęblin – Lublin. Widok w kierunku Sitna, Białej Podlaskiej i Terespola.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 142
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-09-13;
Przybudówkadworca PKP, w której się mieściła nastawnia „Mdz” jest do wynajęcia. W lewoMisie, Łuków i Warszawa, w prawo Sitno, Biała Podlaska i Terespol.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 202
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-09-13;
Nowe rogatki w przejeździe kolejowym przez ulicęPartyzantów – drogę wojewódzką nr 813 oraz dawna, nieistniejąca już pozostałośćpo dawnej zielonej budce dróżnika. W lewo Misie, Łuków i Warszawa, w prawoSitno, Biała Podlaska i Terespol.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 208
Międzyrzec Podlaski
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-09-13;
Modernizacja rampy kolejowej, a przy niej po prawej jeszcze stary zarośnięty tor. Po lewej stronie zdjęcia znajduje się betoniarnia, która miała kiedyś również swoją bocznicę kolejową. Widok w kierunku Miś, Łukowa i Warszawy.

Stacja: Międzyrzec Podlaski

Obraz
Odsłon : 631
Łuków – Lublin Północny (30)
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Nowo wykarczowany odcinek toru linii nr 30 w 12,9 km. W oddali widać koniec kownatkowskiego lasu. Widok w kierunku Jasek, Bedlna Radzyńskiego (stacji PKP Radzyń Podlaski) i Parczewa. 

Linia: Łuków – Lublin Północny (30)

Obraz
Odsłon : 587
Łuków – Lublin Północny (30)
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Nowo wykarczowany odcinek toru linii nr 30 w około 12,3 - 12,4 km. Widok w kierunku stacji w Kownatkach (w oddali widoczna ruina nastawni dysponującej "Kw"), dawnego posterunku odgałęźnego Zapowiednik i Łukowa.

Linia: Łuków – Lublin Północny (30)

Obraz
Odsłon : 549
Łuków – Lublin Północny (30)
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Nowo wykarczowany odcinek toru linii nr 30 w miejscu pierwszego leśnego przejazdu kolejowego między stacją w Kownatkach a Głównem licząc od stacji w Kownatkach. Widok w kierunku Jasek, Bedlna Radzyńskiego (stacji PKP Radzyń Podlaski) i Parczewa. 

Linia: Łuków – Lublin Północny (30)

Obraz
Odsłon : 389
Kownatki
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Wykarczowane starotorze dawnego toru mijankowego, który istniał od 1975 roku do początku lat 90-tych XX wieku. Po lewej stronie toru ruina nastawni dysponującej "Kw". Widok w kierunku Jasek, Bedlna Radzyńskiego (stacji PKP Radzyń Podlaski) i Parczewa.

Stacja: Kownatki

Obraz
Odsłon : 293
Kownatki
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Stacja Kownatki. 11,6 km linii nr 30. Po lewej nowo wykarczowany peron, przy którym od około 25 lat nie ma toru. Widok w kierunku małego mostku w Suchocinie, Aleksandrowa i Łukowa.

Stacja: Kownatki

Obraz
Odsłon : 289
Kownatki
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Stacja Kownatki. 11,5 km linii nr 30. Po prawej nowo wykarczowany peron, przy którym od około 25 lat nie ma toru. Widok w kierunku Jasek, Bedlna Radzyńskiego (stacji PKP Radzyń Podlaski) i Parczewa.

Stacja: Kownatki

Obraz
Odsłon : 295
Kownatki
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Nowo wykarczowane starotorze po dawnym torze mijankowym, który istniał od 1975 roku do początku lat 90-tych XX wieku. Po prawej ruina nastawni wykonawczej "Kw1". Widok w kierunku małego mostku w Suchocinie, Aleksandrowa i Łukowa.

Stacja: Kownatki

Obraz
Odsłon : 245
Kownatki
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Nowo wykarczowany tor linii nr 30 w miejscu stacji Kownatki - w 11,1 km. Widok w kierunku Jasek, Bedlna Radzyńskiego (stacji PKP Radzyń Podlaski) i Parczewa.

Stacja: Kownatki

Obraz
Odsłon : 310
Kownatki
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Nowo wykarczowany tor linii nr 30 w miejscu dawnej północno - zachodniej głowicy stacji Kownatki - przy ruinie dawnej nastawni wykonawczej "Kw1". Widok w kierunku Jasek, Bedlna Radzyńskiego (stacji PKP Radzyń Podlaski) i Parczewa.

Stacja: Kownatki

Obraz
Odsłon : 644
Łuków – Lublin Północny (30)
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Tor linii nr 30 w 11,0 km. Z prawej strony toru drzewka i krzaki już wykarczowane. Widok w kierunku małego mostku w Suchocinie, przejazdu przez drogę lokalną 1318L w Aleksandrowie i Łukowa.

Linia: Łuków – Lublin Północny (30)

Obraz
Odsłon : 447
Łuków – Lublin Północny (30)
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Nowo wykarczowany odcinek toru linii nr 30 nieopodal zachodniej głowicy dawnej stacji Kownatki (w oddali widać ruiny nastawni wykonawczej „Kw1”). Po prawej podstawa po semaforze wjazdowym do stacji Kownatki od strony Łukowa. Widok w kierunku stacji Kownatki, Jasek i Bedlna Radzyńskiego (stacji PKP Radzyń Podlaski).

Linia: Łuków – Lublin Północny (30)

Obraz
Odsłon : 539
Łuków – Lublin Północny (30)
powiększ
Autor: Adrian Chromik
data: 2016-03-31;
Leśny przejazd kolejowy między małym mostkiem w Suchocinie a stacją w Kownatkach. Tutaj jeszcze nie wykarczowane. Widok w kierunku mostku w Suchocinie, Aleksandrowa i Łukowa.

Linia: Łuków – Lublin Północny (30)

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...