OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika wasiukibic

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 47
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
W brukowanej nawierzchni ul. Wrocławskiej pozostała asfaltowa blizna po przejeździe kolejowym na torze do cukrowni. Widok w kierunku północnym; w lewo perony, w prawo zakład. Jadąc ulicą na wprost dotrze się na wiadukt drogowy nad Nadodrzanką i torem do przesypowni cementu.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 47
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Starotorze bocznicy z cukrowni pomiędzy ul. Wrocławską i Wincentego Witosa. Widok w kierunku zachodnim (przejazd kolejowy przez ul. Witosa, perony).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 26
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Ulica Wincentego Witosa - w tym miejscu tor z cukrowni, zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej, przekraczał jezdnię kierując się na krzaki stojące na wprost (mniej więcej na jasną kropkę w trawie, po drugiej stronie ulicy). Z prawej strony widać słupy trakcyjne Nadodrzanki. Widok w kierunku zachodnim (perony).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 25
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Ulica Wincentego Witosa - w tym miejscu tor do cukrowni, zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej, przekraczał jezdnię kierując się na krzaki stojące na wprost. Widok w kierunku wschodnim (zakład).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 19
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Ostatnie metry szyn i sieci trakcyjnej na torze do dawnej cukrowni. Dalej są już tylko gęste krzaki, za nimi ul. Wincentego Witosa. Z lewej strony (poza kadrem) wschodnia głowica stacyjna. Widok w kierunku wschodnim (zakład).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 17
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Zarośnięty kikut bocznicy prowadzącej z dawnej cukrowni przy ul. Wrocławskiej w Ścinawie. Z prawej strony układ torowy stacji, w tle nastawnia wykonawcza. Widok w kierunku północno-zachodnim (perony).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 24
Wrocław Główny – Szczecin Główny (273/821/822)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Wiadukt drogowy w ciągu ul. Wrocławskiej w Ścinawie. Z prawej strony tor z przesypowni cementu na terenie ścinawskiego portu rzecznego. Z lewej strony tory Nadodrzanki z Wołowa i Wrocławia. Widok w kierunku południowo-zachodnim (stacja Ścinawa).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Linia: Wrocław Główny – Szczecin Główny (273/821/822)

Obraz
Odsłon : 16
Wrocław Główny – Szczecin Główny (273/821/822)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Wiadukt drogowy w ciągu ul. Wrocławskiej w Ścinawie. Z lewej strony tor do przesypowni cementu na terenie ścinawskiego portu rzecznego. Z prawej strony tory Nadodrzanki do Wołowa i Wrocławia. Widok w kierunku północno-wschodnim.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; mosty/wiadukty/estakady/przepusty; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Linia: Wrocław Główny – Szczecin Główny (273/821/822)

Obraz
Odsłon : 24
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Wyjazd w kierunku wschodnim; tory zelektryfikowane do Nadodrzanka do Wołowa i dalej do Wrocławia. Tory niezelektryfikowane to punkt zdawczo-odbiorczy przesypowni cementu na terenie ścinawskiego portu.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 19
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Wyjazd w kierunku północno-zachodnim (Rudna Gwizdanów).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 22
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Semafory wjazdowe od strony Rudnej Gwizdanowa. W tle przejazd kolejowy przez ul. Lubińską. Widok w kierunku południowo-wschodnim (perony).
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 28
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Semafory wjazdowe od strony Wołowa. Z prawej strony punkt zdawczo-odbiorczy przesypowni cementu. W tle stoi nastawnia wykonawcza. Z lewej dobija kikut toru z cukrowni. Widok w kierunku północno-zachodnim (perony).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 81
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Przejazd kolejowy przez ul. Legnicą oraz brama wjazdowa na teren dawnej lokomotywowni, a dawniej także do elewatorów zbożowych gminnej spółdzielni. Z lewej strony ul. Wincentego Witosa, oraz: https://www.bazakolejowa.pl/foto/1083/135231158998ca19b1f18f40f7f10e2c9c4c3b7eb3-2.jpg. Widok w kierunku południowo-wschodnim.
Tagi: inne; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 53
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Zarośnięte torowisko prowadzące do jednej z parowozowni, a wcześniej także do elewatorów zbożowych gminnej spółdzielni. Miejsce zrobione tuż za bramą wjazdową przy ul. Legnickiej; z lewej strony ul. Wincentego Witosa, dalej była druga z lokomotywowni i stacja Ścinawa. Widok w kierunku południowo-wschodnim.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 93
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Południowo-wschodnia głowica stacyjna opodal nastawni Sn1 (z prawej, poza kadrem). Widok tamże (Wołów, Krzelów).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; tabor

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 44
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Nastawnia wykonawcza stojąca przy południowo-wschodniej głowicy stacyjnej. Widok w kierunku zachodnim (w lewo Wołów i Krzelów, w prawo perony).
Tagi: budynki związane z prowadzeniem ruchu; infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 52
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Nastawnia dysponująca stojąca przy północno-zachodnim krańcu peronu 1. Widok z przydworcowego parczku w kierunku zachodnim (w lewo perony, w prawo Legnica i Rudna Gwizdanów).
Tagi: budynki związane z prowadzeniem ruchu; sygnalizacja/słupki/znaki itp.

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 39
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Nieużywana część torowisk na stacji w Ścinawie. Z prawej dwa tory biegnące z dawnych zakładów "Pollena". Na wprost biegną kolejne toru wzdłuż fabryki. Z lewej strony używany od wielkiego dzwonu peron 2. Widok w kierunku południowo-wschodnim (Wołów, Krzelów).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 31
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Budynek należący do głogowskiej sekcji eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu. Na pierwszy planie tor prowadzący do nieczynnych zakładów "Pollena". Widok w kierunku południowo-zachodnim z peronu 2.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 33
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Nieużywana część torowisk na stacji w Ścinawie. Z lewej dwa tory biegnące z dawnych zakładów "Pollena". W centrum kadru zarośnięte tory dodatkowe. Z prawej strony peron 2, używany obecnie od wielkiego dzwonu. W tle wieża wodna i nastawnia dysponująca. Widok w kierunku północno-zachodnim (Legnica, Rudna Gwizdanów).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 54
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-02;
Brama wjazdowa na teren dawnej "Polleny" w Ścinawie; obecnie siedziba kilku podmiotów gospodarczych. Lewy tor jest w miarę kompletny, prawy urywa się zaś na wysokości bramy. Z lewej strony (poza kadrem) stacja Ścinawa. Widok w kierunku wschodnim.
Tagi: inne; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 53
Ścinawa
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Teren po upadłych zakładach "Pollena"; widok przez bramy wjazdowe w kierunku wschodnim. Prawy tor został rozebrany, lewy jeszcze leży. Z lewej strony (poza kadrem) stacja Ścinawa. Obecnie ne terenie "Polleny" mieści się kilka podmiotów gospodarczych, w tym "Toczpol Construction Group", który ma swój oddział także na terenie dawnej cukrowni przy ul. Wrocławskiej.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Ścinawa

Obraz
Odsłon : 56
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Torowiska na terenie opuszczone portu rzecznego w Ścinawie. Z lewej strony były zabudowania portowe oraz nabrzeże. Obecnie pozostał tylko tor jezdny dla dźwigu. Widok spod bram wjazdowych na teren przesypowni cementu w kierunku południowym (stacja Ścinawa).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Ścinawa Port

Obraz
Odsłon : 56
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Opuszczone nabrzeże portowe w Ścinawie wraz z torem żurawia. W tle potężna bryła silosów na cement, należących do Cementowni "Górażdże" oraz most drogowy nad Odrą. Widok w kierunku północnym (koniec toru).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Ścinawa Port

Obraz
Odsłon : 101
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Infrastruktura przeładunkowa przesypowni cementu oraz lokomotywa manewrowa. W tle most drogowy na Odrze. Widok w kierunku północnym (koniec toru).
Tagi: budynki towarzyszące (inne); infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; tabor

Stacja: Ścinawa Port

Obraz
Odsłon : 46
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Przesypownia cementu na terenie ścinawskiego portu rzecznego, nad którym dominuje potężna bryła silosów na cement, należących do Cementowni "Górażdże". Cement jest przywożonych w gruszkach, a następnie przeładowywany na ciężarówki. Pod silosami ukryła się lokomotywa manewrowa. Poza przesypownią port jest niestety martwy, a niegdyś trwała tu ożywiona wymiana towarowa. Widok w kierunku północnym (koniec toru).
Tagi: budynki towarzyszące (inne); infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Ścinawa Port

Obraz
Odsłon : 76
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Przesypownia cementu na terenie ścinawskiego portu rzecznego. Widok z końca torowiska w kierunku południowym (stacja Ścinawa). Z prawej strony rampa boczna, z lewej nabrzeże portowe (nieużywane). W tle potężne silosy na cement, pod którymi ukryła się lokomotywa manewrowa.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Ścinawa Port

Obraz
Odsłon : 54
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Nabrzeże portowe w Ścinawie nad którym dominuje potężna bryła silosów na cement, należących do Cementowni "Górażdże". Cement jest przywożonych w gruszkach, a następnie przeładowywany na ciężarówki. Pod silosami ukryła się lokomotywa manewrowa. Poza przesypownią port jest niestety martwy, a niegdyś trwała tu ożywiona wymiana towarowa, mimo że Ścinawa to zawsze było niewielkie miasteczko. Widok w kierunku południowo-zachodnim (stacja Ścinawa) z mostu drogowego nad Odrą.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Ścinawa Port

Obraz
Odsłon : 42
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Torowiska prowadzące do przesypowni cementu (za plecami fotografującego). Z lewej strony torowisko żurawia portowego oraz puste miejsce po magazynach i placach składowych. Widok w kierunku południowym (wyjazd do stacji Ścinawa). Z drzewami znajduje się nasyp Nadodrzanki.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Ścinawa Port

Obraz
Odsłon : 38
Ścinawa Port
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2018-12-01;
Opuszczone nabrzeże portowe w Ścinawie. Pozostałości torowiska dźwigu portowego. Niestety, żegluga towarowa na Odrze niemalże zdechła, razem z częścią bogatej, pozostawionej po Niemcach infrastruktury. Z prawej strony tory prowadzące do przesypowni cementu. Widok w kierunku południowym (wyjazd do stacji Ścinawa). Z drzewami znajduje się nasyp Nadodrzanki.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Ścinawa Port

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...