OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika wasiukibic

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 16
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Starotorze opodal Pieńskich Hut Szkła "Łużyce". Widok w kierunku północnym (dawna gazownia).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 12
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Starotorze opodal Pieńskich Hut Szkła "Łużyce". W tle budynek nowej podstacji trakcyjnej dla elektryfikowanej linii kolejowej Węgliniec - Zgorzelec oraz torowiska dawnej stacji Pieńsk. Widok w kierunku południowo-zachodnim.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 8
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Starotorze opodal Pieńskich Hut Szkła "Łużyce" (zabudowa w tle). Widok w kierunku północno-zachodnim; w lewo dawna stacja Pieńsk, w prawo dawna gazownia.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 17
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez ul. Szkolną we wschodniej części Pieńska. O przebiegu toru świadczy niechlujnie zabrukowana blizna w nawierzchni drogi. Za przejazdem był rozjazd i drugi tor, coś na kształt punktu zdawczo-odbiorczego. Widok w kierunku południowym (dawna stacja Pieńsk).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 11
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez ul. Szkolną we wschodniej części Pieńska. O przebiegu toru świadczy niechlujnie zabrukowana blizna w nawierzchni drogi. W tle brama wjazdowa na teren podmiotu gospodarczego, który znajduje się na terenie dawnej gazowni. Widok w kierunku północnym.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 23
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Teren dawnej gazowni przy ul. Długiej, obecnie mieści się tu kilka drobnych podmiotów gospodarczych. Za ogrodzeniem najbardziej okazały budynek, który pozostał po gazowni, przez duże wrota prowadził tor kolejowy i docierał przed ogrodzenie. Widok w kierunku wschodnim (dawna stacja Pieńsk).
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 7
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Teren dawnej gazowni przy ul. Długiej, obecnie mieści się tu kilka drobnych podmiotów gospodarczych. Widok w kierunku zachodnim (koniec torów).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 13
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Widok z końca peronów w kierunku południowym (Zgorzelec). Z lewej strony tory dodatkowe, które teraz są wykorzystywane jako baza taboru służącego do elektryfikacji linii Węgliniec - Zgorzelec.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 16
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Semafory wyjazdowe w kierunku Węglińca (północny-wschód). W tle przejazd kolejowy przez ul. Bolesławiecką.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; sygnalizacja/słupki/znaki itp.

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 12
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Nastawnia dysponująca w północnej części dawnej stacji - zachowana, gdyby trzeba było uruchomić sterowanie miejscowe. Normalnie urządzeniami SRK steruje się z LCS-u w Węglińcu. Widok w kierunku zachodnim; w prawo Węgliniec, w lewo perony.
Tagi: budynki związane z prowadzeniem ruchu

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 42
Deutsch Ossig
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Poczekalnia dla podróżnych, z której podróżni nie korzystają od kilkudziesięciu lat, kiedy zlikwidowano tu postoje pociągów pasażerskich.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Deutsch Ossig

Obraz
Odsłon : 48
Deutsch Ossig
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Coraz bardziej zarastający peron dawnego przystanku. Pociągi pasażerskie wciąż się tu nie zatrzymują, mimo że Berzdorfer See działa pełną parą i przynajmniej w sezonie sporo turystów chętnie dojechałoby tu pociągiem. Widok w kierunku południowym (Hagenwerder).
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Deutsch Ossig

Obraz
Odsłon : 25
Deutsch Ossig
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Nieczynny peron od strony wjazdu z Hagenwerder. Widok w kierunku północnym (stacja Goerlitz).
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Deutsch Ossig

Obraz
Odsłon : 21
Deutsch Ossig
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Wyjazd w kierunku południowym (Hagenwerder).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Deutsch Ossig

Obraz
Odsłon : 21
Deutsch Ossig
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Wyjazd w kierunku północnym (stacja Goerlitz).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Deutsch Ossig

Obraz
Odsłon : 36
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez Rothenburgerstrasse w ciągu bocznicy SW. Gdzieś tu ma powstać przystanek Horka Mitte, aby mogły się zatrzymywać pociągi pasażerskie jadące z Goerlitz (na wprost) do Niskiej. Widok w kierunku południowo-wschodnim (posterunek odgałęźny Muckenheim).
Tagi: przejazdy i przejścia naziemne (drogowe); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 46
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez Rothenburgerstrasse w ciągu bocznicy SW. Gdzieś tu ma powstać przystanek Horka Mitte, aby mogły się zatrzymywać pociągi pasażerskie jadące z Goerlitz do Niskiej (na wprost). Widok w kierunku północno-zachodnim (posterunek odgałęźny Särichen).
Tagi: przejazdy i przejścia naziemne (drogowe); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 32
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez Rothenburgerstrasse w ciągu bocznicy SW. Gdzieś tu ma powstać przystanek Horka Mitte, aby mogły się zatrzymywać pociągi pasażerskie jadące z Goerlitz (w prawo) do Niskiej (w lewo). Widok w kierunku północnym; w lewo posterunek odgałęźny Särichen, w prawo posterunek odgałęźny Muckenheim.
Tagi: przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 18
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Widok z końca peronu dolnego w kierunku północnym (Chociebuż). Tor lewy i środkowy przebiegają przy krawędziach peronowych. Prawy tor to łącznica NE ze stacji towarowej. Na prawo od niej garaż na drezynę drogowców.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 13
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Początek peronu dolnego od strony Chociebuża. W lewo odchodzi łącznica NE na stację towarową i dalej do Węglińca i Przewozu. W tle nastawnia dysponująca. Widok w kierunku południowym (Goerlitz).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 26
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Początek drogi zwrotnicowej od strony wjazdu z Chociebuża. Widok w kierunku południowym (peron dolny stacji pasażerskiej, stacja towarowa).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 11
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Most kolejowy nad ciekiem Weißer Schöps w północnej części stacji. Widok w kierunku północno-wschodnim; w lewo Chociebuż, w prawo peron dolny i stacja towarowa.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 11
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez ul. Zum Sandberg w północnej części stacji. Z prawej Neue Strasse. Widok w kierunku południowym (peron dolny stacji pasażerskiej, stacja towarowa).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 28
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez ul. Zum Sandberg w północnej części stacji. Szlaban z napędem starego typu. Widok w kierunku północnym (Chociebuż).
Tagi: przejazdy i przejścia naziemne (drogowe); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 15
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez ul. Zum Sandberg w północnej części stacji. Widok w kierunku zachodnim; w lewo peron dolny i stacja towarowa, w prawo Chociebuż (semafor wjazdowy).
Tagi: przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 16
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Semafor wjazdowy od strony Chociebuża. Widok w kierunku południowym (peron dolny stacji pasażerskiej, stacja towarowa).
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 11
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wyjazd w kierunku Chociebuża (północ).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 13
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Semafor wyjazdowy z toru głównego, dodatkowego w kierunku Chociebuża (północ).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; sygnalizacja/słupki/znaki itp.

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 15
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Widok z przejazdu kolejowego przy nastawni wykonawczej w północnej głowicy stacyjnej w kierunku północnym (Chociebuż).
Tagi: budynki związane z prowadzeniem ruchu; infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)

Stacja: Horka (Hórka)

Obraz
Odsłon : 11
Horka (Hórka)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Widok z przejazdu kolejowego przy nastawni wykonawczej w północnej głowicy stacyjnej w kierunku południowym (peron dolny, stacja towarowa). W tle Neue Strasse.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Horka (Hórka)

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...