OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Więcbork

Ostatnia zmiana: 2018-05-25

Opis ogólny
Opis ogólny:
131 letnia zabytkowa stacja PKP Więcbork na LK 281 kat B składa się z siedmiu torów stacyjnych, dwóch peronów, dwóch nastawni, jednej wierzy ciśnień, budynku dworca z kasami i poczekalnią oraz szaletu dworcowego.

Linia kolejowa nr 281 kat. B na odcinku Oleśnica - Nakło - Więcbork - Chojnice jest czynna dla przewozów towarowych i pasażerskich. Regularnie prowadzony jest na stacji PKP Więcbork ruch pociągów towarowych, a od wielu lat co roku pojawiają się tu pociągi pasażerskie. Ostatni pociąg pasażerski relacji Kościerzyna - Więcbork - Poznań pojawił się na stacji PKP Więcbork 16 kwietnia 2018 r., a kolejny relacji Chojnice - Sępólno Więcbork pojawi się 2 czerwca 2018 r.(źródło informacji http://www.gazetawiecborska.eu

Od kilku lat powadzone są intensywne remonty stacji i dworca PKP Więcbork przez PKP SA i PKP PLK SA. W 2018 roku został wymieniony przez PKP SA dach z kominami i rynnami na budynku dworca PKP Więcbork. Wycięto tysiące krzewów i drzew, oczyszczono i odchwaszczono torowiska stacyjne i całą linie kolejową nr 281 na odcinku Gniezno - Nakło n/Not - Więcbork - Chojnice. Na stacji pojawiły się nowe przejścia na perony i witacze PKP Więcbork, to samo dotyczy budynku dworca.

Decyzją Rządu RP z 16 stycznia 2018 r. cały odcinek LK 281 od Nakła n/Not przez Więcbork do Chojnic uzyskał kategorie B i będzie zrewitalizowany w ramach programu utrzymaniowego do 2023 roku, a prędkość na torach wzrośnie do 100 km na godzinę. Stanowisko to potwierdził Minister Infrastruktury 28 lutego 2018 r. w piśmie nr DTK.7.4602.17.2018.JS.2 skierowanym na ręce wnioskodawcy w/w inwestycji Tomasza Romana Bracka.

Natomiast Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym z zatwierdza międzywojewódzkie pasażerskie codzienne przewozy pasażerskie na linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, co potwierdza ostatnia mapa na załączonym w linku w/w rozporządzenia http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001996

Również po skutecznej interwencji u Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy odbędzie się kompleksowy remont budynków kolejowych PKP SA i PKP PLK SA na stacji PKP Więcbork potwierdza to pismo pokontrolne z dnia 05. 05. 2017 r. nr pisma WUOZ-DB-RDZ.5135..29.2017.JF.HM W ramach nakazanego po kontroli remontu zabytkowych obiektów na stacji PKP Więcbork pojawią się nowe pokrycia dachowe i nowa elewacja na dwóch budynkach nastawi kolejowych przy peronie pierwszym stacji PKP Więcbork i przy ul. Starodworcowej. Również nowa elewacja pojawi się na budynku Dworca PKP Więcborka oraz na budynku wieży ciśnień, gdzie też pojawi się nowa dachówka. Poniżej dokumenty pokontrolne i pismo bydgoskiej delegatury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu właśnie w tej sprawie. http://gazetawiecborska.eu/?p=31364

Również trzy skuteczne interwencje Tomasza Romana Bracka, u Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, wywołały trzy decyzje administracyjne dla stacji PKP Więcbork i LK 281 na mocy który doszło do kompleksowego remontu stacji PKP Więcbork z naprawą oświetlenia stacyjnego, wymianą podkładów i rozjazdów oraz ustawieniem geometrii torów i wymiana podsypki torowej, co właśnie się dzieje. Również cały odcinek LK 281 Gniezno - Więcbork - Nakło n/Not został oczyszczony z drzew, krzaków i roślinności, a następnie odchwaszczony chemicznie oraz wymieniono tysiące zepsutych podkładów na całym odcinku LK 281.

Kolejnym wielkim sukcesem zakończyła się kontrola całej LK 281 wywołana w WINB Bydgoszcz na wniosek Tomasza Romana Bracka. Efekt kontroli był imponujący, gdyż spowodował w nakazach pokontrolnych legalizacje i remont wszystkich mostów kolejowych i przejazdów kolejowych na całym odcinku LK 281 kat B od Gniezna przez Więcbork do Chojnic. Ten nakaz pokontrolny został wykonany w całości przez PKP PLK SA i obecnie kończy sie remont ostatniego mostu na Noteci w okolicach Nakła n/Not. Nakaz WINB dodatkowo wymusił remonty budynków stacyjnych na całym w/w odcinku LK co właśnie wykonuje PKP SA !!!

Natomiast w urzędzie marszałkowskim w Toruniu trwa walka samorządów, mieszkańców i stowarzyszeń kolejowych na rzecz wznowienia regularnych przewozów regionalnych PKP na całej linii kolejowej nr 281 kat B. źródło informacji z dokumentami potwierdzającymi http://gazetawiecborska.eu/?p=31694 Natomiast linia kolejowa nr. 240 relacji Złotów - Więcbork - Świecie n/Wisłą zmieniła status w 2014 z zlikwidowanej w 2005 r. na zawieszoną i jest na całym odcinku zabytkiem wpisanym do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków w Toruniu. Pomimo to bezprawnie ją rozebrano prawie na całym odcinku. Od wielu lat do dnia dzisiejszego 22 maja 2018 r. trwa walka miłośników kolei i mieszkańców Więcborka oraz przyległych do LK 240 miejscowości by linia kolejowa nr 240 została ponownie ułożona na całym odcinku z materiałów rozbiórkowych PKP PLK SA w celu wznowienia przewozów pasażersko - towarowych na całym odcinku linii kolejowej nr 240.

W połowie 2000 roku pasażerski ruch kolejowy na terenie miasta i gminy Więcbork został całkowicie zawieszony. Na początku lat 90-tych zawieszono komunikację pasażerską na linii ze Świecia przez Więcbork do Złotowa, a w połowie 2000 r. na trasie z Nakła przez Więcbork do Chojnic, pomimo zadowalającej frekwencji… Od 20 lat do wsi przyległych DO LK 240 i 281 nie docierają żadne autobusy i pociągi co jest bezprawiem i powodem potrzeby reaktywacji połączeń pasażerskich na obu liniach kolejowych PKP PLK SA !

Od wielu lat prowadzone są intensywne działania ze strony Tomasza Romana Bracka obrońcy LK 281 kat A i B oraz wszystkich samorządów gminnych i powiatowych przyległych do LK 281 na rzecz przywróceniu stałych połączeń pasażerskich na całej linii kolejowej nr 281 kat. B i A relacji Oleśnica - Gniezno - Nakło n/Not - Chojnice usytuowanej na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia, która już w 1980 r. miała być zelektryfikowana na dwóch torach i oddana do użytku!

Nadmieniam, że nasypy i mosty na dwa tory są od dawna wykonane na całym odcinku Gniezno - Więcbork - Chojnice. Więc pytam, czemu Rząd RP sabotuje tą jedną z najważniejszych linii kolejowych w Polsce skoro 90% prac na tej linii kolejowej nr 281 kat A i B 281 już wykonano, a od Gniezna do Oleśnicy magistrala kolejowa została zrewitalizowana na całym odcinku i uzyskała prędkość ponad 100 km na godzinę. Natomiast od Chojnic do Tczewa zatwierdzono w Rządzie RP w 2018 r. elektryfikacje na dwóch torach i rewitalizacje całego odcinka Chojnice - Tczew !!! Zatem do oddania do użytku całej Magistrali Portowej Kolejowej BiS Północ - Południe pozostał do wykonanie krótki odcinek Gniezno - Nakło n/Not - Więcbork - Chojnice i to musi być priorytetem do realizacji przez Rząd RP i UE !!!

Informuję, że Minister Infrastruktury RP potwierdził pisemnie do Tomasza Romana Bracka w piśmie DTK.4602.17.2018.JS.2 NK:29860/18 w dniu 28 lutego 2018 roku, że linia kolejowa nr 281 kategorii B będzie zrewitalizowana na całym odcinku Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice, a prędkość szlakowa na torach dla pociągów towarowych wzrośnie do 60 km na godzinę, a dla pociągów pasażerskich będzie to 100 km na godzinę! !!

To samo potwierdził Minister Infrastruktury Andrzej Bittel do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego w piśmie nr DTK.VII.054.6.2017.JS.1 z 2017 r. potwierdzając podwyższenie prędkości szlakowej na całym odcinku linii kolejowej nr 281 relacji Nakło n/not – Więcbork – Chojnice do 60 km, co oznacza 100 km na godzinę dla pociągów pasażerskich na całej trasie.

Również oficjalna sieć codziennych połączeń pasażerskich i międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce uwzględnia LK nr 281 kat A i B od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic na całym odcinku w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatem ta linia kolejowa ne 281 jest ponownie linią pasażerską na całym odcinku ! Źródło informacji w załączonym linku http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001996

Taki jest piękny efekt naszej 20 letniej walki o uratowanie stacji PKP Więcbork i całej linii kolejowej nr 281, co właśnie stało się faktem! !! Nie sądzę aby Minister Infrastruktury RP i PKP PLK SA pisali w pismach do mnie głupoty i nas okłamywali wypisując bajki w sprawie rewitalizacji LK 281 kat B na odcinku Nakło N/Not – Więcbork – Chojnice! !!

Natomiast po majowej kontroli na stacji PKP Więcbork wywołanej na wniosek Tomasza Romana Bracka w UTK, PKP SA, WINB Bydgoszcz i u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, uzyskałem zapewnienie, że prace rewitalizacyjne na stacji PKP Więcbork i LK nr 281 kat, B rozpoczną się jeszcze w tym roku!!!

Tomasz Roman Bracka 22 maj 2018 r.

Nowe informacje o planach wznowienia przewozów:
http://gazetawiecborska.eu/?p=32447

Stacja PKP Więcbork jest czynna dla przewozów towarowych i pasażerskich od 2014 r. co rok pojawiają się tu pociągi pasażerskie do Chojnic, Nakła n/Not, Poznania, Kcyni, Kościerzyny. Zatem pociągi pasażerskie regularnie pojawiają się na stacji PKP Więcbork. Kolejny pociąg pasażerski retro z stylowym parowozem Ciotka Matylda pojawił się na 100 - lecie Niepodległości na stacji PKP Więcbork 16 kwietnia 2018 r. i punktualnie odjechał po krótkim postoju do Poznania. Następny pociąg pasażerski pojawi się na stacji PKP Więcbork 2 czerwca 2018 r. o godz. 12. Wobec powyższego stacja PKP Więcbork wymaga jedynie naprawy semaforów, nastawni, rozjazdów i torowisk.

(info:, 22-05-2018)

Stacja węzłowa PKP Więcbork posiada 7 torów stacyjnych i rozjazdy w czterech kierunkach, istnieje od 131 lat, powstała w 1887r. Po 123 latach zaborów od 21.01.1920 r. ponownie w Polsce. W okresie międzywojennym miasto i gmina Więcbork kończyła granicznie II RP, a na przedmieściach Więcborka istniała jedyna czynna w województwie rezydencja i pałac Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, w których Prezydent bywał cyklicznie z Marszałkami i Generałami oraz Ministrami Rządu RP.

(info:, 22-05-2018)

Opis infrastruktury:

Stan dobry z wyjątkiem semaforów, nastawni i rozjazdów, które wymagają napraw. Na wniosek Tomasza Romana Bracka od 30. 09. 2014 r. cała stacja PKP Więcbork oraz cała LK nr 281 kategorii A i B została wpisana do rejestru zabytków techniki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu wraz z całą LK 240 z budynkami stacyjnymi, dokument potwierdzający w galerii.

(info:, 22-05-2018)

Opis budynków:

Stan coraz lepszy w tym roku wyremontowany został dach budynku Dworca PKP Więcbork, obecnie należ tylko odmalować dworzec i budynki kolejowe i wykonać nakazane prace remontowe (info:, 22-05-2018).
Dane tabelaryczne
Województwo: kujawsko-pomorskie
dodatkowe tory: są, zdatne do eksploatacji
budynki: zamknięty w stanie dobrym
lokomotywownia: nie ma i nie było
zadaszenie peronów: nie ma i nie było
semafory: kształtowe nieczynne
przejście podziemne: nie ma i nie było
kasa: zlikwidowana lub nieczynna
przejście nadziemne: nie ma i nie było
wieża wodna: nieużywana w stanie dobrym
perony: Perony: 2
Krawędzie peronowe: 4
kody: IBNR:5687
Obraz
Linie przechodzące przez stację
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem]
  76,832 Świecie nad Wisłą – Złotów (240)  
  269,803 Oleśnica – Chojnice (281)  
Stan linii « Pokaż/ukryj
Stacje w pobliżu
Zakrzewska Kolonia (kujawsko-pomorskie) 6,87 km
Runowo Krajeńskie (kujawsko-pomorskie) 7,39 km
Wysoka Krajeńska (kujawsko-pomorskie) 8,34 km
Pęperzyn (kujawsko-pomorskie) 8,43 km
Rajgród (kujawsko-pomorskie) 10,46 km
Świdwie Sępoleńskie (kujawsko-pomorskie) 11,17 km

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Napisz email do redakcji |

Komentarze:

[Dodaj nowy komentarz]

Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.

Stacja kolejowa Więcbork

Do zapisu

Wyobraź sobie, że chcesz dowiedzieć się czegoś o linii kolejowej. Na przykład kiedy powstała, jaki miała prześwit, co i z jaką prędkością nią jeździło. Jakie są na niej obiekty inżynierskie, a jakie były. Jakie stacje, przystanki bocznice… No po prostu wszystko.
Myślisz sobie – niewykonalne. Takich danych nie ma, albo są nie do wygrzebania z archiwum. Też tak myślałem, aż wpadł mi w ręce opracowany przez niezastąpionego szperacza w archiwach Jarosława Szczuryka Vel Szczerbę "Historyczny opis linii Łuków – Lublin". Pozycja jest może niegruba (raptem 76 stron), ale niezwykle skondensowana. Nie ma tam opisów przyrody, wycinków z gazet, czy wspomnień. Tylko tabele z danymi, mapy i to wszystko przeplecione archiwalnymi zdjęciami.

Jeśli interesuje cię historia tej linii i chciałbyś się czegoś nowego dowiedzieć, to nie szukaj dalej. Lepszego źródła nie ma. Aby wejść w posiadane tego opracowania skontaktuj się z autorem: Napisz e-mail

Trwa zapis, proszę czekać...