OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Warszawa Praga WPA

Ostatnia zmiana: 2016-12-27

Wyślij nowe pliki »

| pokaż też kiepskie [Wersja podstawowa]

Obraz
Odsłon : 345
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2013-07-20;
Przejazd drogowy w ciągu ulicy Golędzinowskiej w pobliżu budynku biurowego przy ulicy Golędzinowskiej 33. Dwa tory komunikacyjne łączące rejon nastawni dysponującej WPA z bocznicami kolejowej bazy materiałowej, zakładami naprawczymi taboru kolejowego (ok. 2,0 km długości). Z tyłu bocznica kolejowej bazy materiałowej przy ulicy Golędzinowskiej 25. Na terenie ogrodzonym tor odstawczy o długości użytkowej ok. 190 m. Obok wykorzystywane są cztery tory o długości użytkowej ok. 130 m, 130 m, 260 m i 260 m. Po lewej budynek biurowy przy ulicy Golędzinowskiej 33 o powierzchni zabudowy ok. 600 mkw. Widoczna kładka pomiędzy ulicami Golędzinowską i Pożarową z zejściem na peron. Widok w kierunku Legionowa. 9,7 km/13,9 km.
Obraz
Odsłon : 386
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2013-07-20;
Dwa tory komunikacyjne łączące rejon nastawni dysponującej WPA z bocznicami kolejowej bazy materiałowej, zakładami naprawczymi taboru kolejowego (ok. 2,0 km długości). Po lewej dwa tory wyciągowe przy ulicy Golędzinowskiej w jej południowej części o długości użytkowej ok. 370 m i 660 m. Bardziej po lewej bocznica przesypowni cementu i składu kruszyw. Dwa tory zdawczo-odbiorcze o długości użytkowej ok. 190 m i 260 m (trzeci nieprzejezdny), tor ładunkowy przy placu ładunkowym o długości ok. 160 m, tor ładunkowy o długości ok. 90 m, rampa czołowo-boczna o długości ok. 100 m z dwoma torami ładunkowymi o długości ok. 90 m każdy, dwa tory wyciągowe o długości ok. 110 m i 150 m, tor odstawczy o długości użytkowej ok. 70 m. W oddali przejazd drogowy w ciągu ulicy Golędzinowskiej w pobliżu budynku biurowego przy ulicy Golędzinowskiej 33. Widok w kierunku Warszawy Gdańskiej i Warszawy Wschodniej. 9,8 km/14,0 km.
Obraz
Odsłon : 282
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2013-07-20;
Dwa tory komunikacyjne łączące rejon nastawni dysponującej WPA z bocznicami kolejowej bazy materiałowej, zakładami naprawczymi taboru kolejowego (ok. 2,0 km długości). W oddali po lewej bocznica zakładów naprawczych taboru kolejowego - południowa część. Cztery tory warsztatowe o długości użytkowej ok. 370 m, 370m, 400 m i 400 m (z tego ok. 70 m każdy w hali warsztatowej, dwa dłuższe na placu składowym o długości ok. 90 m z suwnicą bramową o udźwigu 8 t), trzy tory odstawcze o długości użytkowej ok. 110 m, 250 m i 250 m (dwa dłuższe na placu składowym o długości ok. 90 m z suwnicą bramową o udźwigu 8 t), tor odstawczy o długości użytkowej ok. 460 m. Po prawej rampa czołowo-boczna o długości ok. 320 m przy ulicy Golędzinowskiej. Widoczny ciepłociąg na podporach. Widok w kierunku Legionowa. 9,8 km/14,0 km.
Obraz
Odsłon : 324
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2013-07-20;
Od lewej bocznica zakładów naprawczych taboru kolejowego - południowa część. Cztery tory warsztatowe o długości użytkowej ok. 370 m, 370 m, 400 m i 400 m (z tego ok. 70 m każdy w hali warsztatowej, dwa dłuższe na placu składowym o długości ok. 90 m z suwnicą bramową o udźwigu 8 t), trzy tory odstawcze o długości użytkowej ok. 110 m, 250 m i 250 m (dwa dłuższe na placu składowym o długości ok. 90 m z suwnicą bramową o udźwigu 8 t), tor odstawczy o długości użytkowej ok. 460 m. Dwa tory komunikacyjne łączące rejon nastawni dysponującej WPA z bocznicami kolejowej bazy materiałowej, zakładami naprawczymi taboru kolejowego (ok. 2,0 km długości). Rampa czołowo-boczna o długości ok. 320 m przy ulicy Golędzinowskiej. Dwa tory do rampy czołowo-bocznej o długości ok. 320 m przy ulicy Golędzinowskiej o długości użytkowej ok. 30 m i 350 m. Dwa tory wyciągowe przy ulicy Golędzinowskiej w jej południowej części o długości użytkowej ok. 370 m i 660 m. Po prawej bocznica przesypowni cementu i składu kruszyw. Dwa tory zdawczo-odbiorcze o długości użytkowej ok. 190 m i 260 m (trzeci nieprzejezdny), tor ładunkowy przy placu ładunkowym o długości ok. 160 m, tor ładunkowy o długości ok. 90 m, rampa czołowo-boczna o długości ok. 100 m z dwoma torami ładunkowymi o długości ok. 90 m każdy, dwa tory wyciągowe o długości ok. 110 m i 150 m, tor odstawczy o długości użytkowej ok. 70 m. Budynek biurowy i techniczny o powierzchni zabudowy ok. 700 mkw. Widoczny ciepłociąg na podporach. Widok w kierunku Legionowa. 9,8 km/14,0 km.
Obraz
Odsłon : 205
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2013-09-21;
Po prawej tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z bocznicami kolejowymi fabryki samochodów osobowych (część północna), elektrociepłowni i skupu złomu (ok. 1,0 km długości). Stacja kolejowa Elektrociepłowni Żerań. Cztery tory główne o długości użytkowej ok. 840 m, 790 m, 800 m i 800 m (po prawej), tor odstawczy o długości użytkowej ok. 70 m (poza kadrem), trzy tory zdawczo-odbiorcze bocznicy skupu złomu o długości użytkowej ok. 500 m, 470 m i 510 m (po lewej). Po lewej widoczna nastawnia dysponująca Ec. Widoczny przejazd kolejowy w ciągu ulicy Elektronowej. Widok w kierunku Legionowa. 12,2 km.
Obraz
Odsłon : 240
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2013-09-21;
Tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z grupą przyjazdową (częścią północną). Po prawej jednotorowa linia Warszawa Praga R33 - Warszawa Praga R97 biegnącą przez całą część towarową stacji (6,5 km długości linii) na tym odcinku modelowo służąca do wyjazdów z grupy odjazdowej wschodniej i grupy odjazdowej zachodniej w kierunku Legionowa. Dalej po prawej stacja kolejowa Elektrociepłowni Żerań. Cztery tory główne o długości użytkowej ok. 840 m, 790 m, 800 m i 800 m (po lewej), tor odstawczy o długości użytkowej ok. 70 m (poza kadrem), trzy tory zdawczo-odbiorcze bocznicy skupu złomu o długości użytkowej ok. 500 m, 470 m i 510 m (poza kadrem). Widok w kierunku Warszawy Gdańskiej i Warszawy Wschodniej. 12,7 km.
Obraz
Odsłon : 233
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2013-09-21;
Tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z grupą przyjazdową (częścią północną). Po prawej górka rozrządowa (dwa tory górki rozrządowej, dwa tory objazdowe). Widok w kierunku Legionowa. 12,8 km.
Obraz
Odsłon : 283
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2014-05-10;
Od prawej tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z grupą przyjazdową (częścią północną). Grupa przyjazdowa (część południowa). 13 torów przyjazdowych, dwa tory odstawcze, jednotorowa linia Warszawa Praga R41 - Warszawa Praga R106 biegnącą przez całą część towarową stacji (5,5 km długości linii) na tym odcinku odcinku modelowo służąca do przyjazdu przez grupę przyjazdową. W oddali po prawej stacja kolejowa Elektrociepłowni Żerań. Widok w kierunku Warszawy Gdańskiej i Warszawy Wschodniej. 13,2 km.
Obraz
Odsłon : 224
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2014-05-10;
Tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z grupą przyjazdową (częścią północną). Po prawej plac składowy o długości ok. 800 m i szerokości ok. 15-25 m w miejscu pięciu zlikwidowanych torów grupy przyjazdowej. Po lewej jednotorowa linia Warszawa Praga R33 - Warszawa Praga R97 biegnącą przez całą część towarową stacji (6,5 km długości linii) na tym odcinku modelowo służąca do wyjazdów z grupy odjazdowej wschodniej i grupy odjazdowej zachodniej w kierunku Legionowa. Po prawej poza kadrem grupa przyjazdowa (część południowa). 13 torów przyjazdowych, dwa tory odstawcze, jednotorowa linia Warszawa Praga R41 - Warszawa Praga R106 biegnącą przez całą część towarową stacji (5,5 km długości linii) na tym odcinku odcinku modelowo służąca do przyjazdu przez grupę przyjazdową. Widok w kierunku Legionowa. 13,2 km.
Obraz
Odsłon : 286
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2014-05-10;
Od prawej tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z grupą przyjazdową (częścią północną). Plac składowy o długości ok. 800 m i szerokości ok. 15-25 m w miejscu pięciu zlikwidowanych torów grupy przyjazdowej. Grupa przyjazdowa (część południowa). 13 torów przyjazdowych, dwa tory odstawcze, jednotorowa linia Warszawa Praga R41 - Warszawa Praga R106 biegnącą przez całą część towarową stacji (5,5 km długości linii) na tym odcinku odcinku modelowo służąca do przyjazdu przez grupę przyjazdową. Widok w kierunku Warszawy Gdańskiej i Warszawy Wschodniej. 13,4 km.
Obraz
Odsłon : 216
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2014-05-10;
Od lewej tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z grupą przyjazdową (częścią północną). Plac składowy o długości ok. 800 m i szerokości ok. 15-25 m w miejscu pięciu zlikwidowanych torów grupy przyjazdowej. Grupa przyjazdowa (część północna). 13 torów przyjazdowych, dwa tory odstawcze, jednotorowa linia Warszawa Praga R41 - Warszawa Praga R106 biegnącą przez całą część towarową stacji (5,5 km długości linii) na tym odcinku odcinku modelowo służąca do przyjazdu przez grupę przyjazdową. Widoczna nastawnia dysponująca WPC obsługująca grupę przyjazdową i północną głowicę rozjazdową na torach szlakowych. Widok w kierunku Legionowa. 13,8 km.
Obraz
Odsłon : 207
powiększ
Autor: Przemysław Więcek
data: 2014-05-10;
Tor komunikacyjny łączący rejon nastawni dysponującej WPA z grupą przyjazdową (częścią północną). Po lewej plac składowy o długości ok. 800 m i szerokości ok. 15-25 m w miejscu pięciu zlikwidowanych torów grupy przyjazdowej. Po lewej grupa przyjazdowa (część północna). 13 torów przyjazdowych, dwa tory odstawcze, jednotorowa linia Warszawa Praga R41 - Warszawa Praga R106 biegnącą przez całą część towarową stacji (5,5 km długości linii) na tym odcinku odcinku modelowo służąca do przyjazdu przez grupę przyjazdową. Po prawej jednotorowa linia Warszawa Praga R33 - Warszawa Praga R97 biegnącą przez całą część towarową stacji (6,5 km długości linii) na tym odcinku modelowo służąca do wyjazdów z grupy odjazdowej wschodniej i grupy odjazdowej zachodniej w kierunku Legionowa. Widok w kierunku Warszawy Gdańskiej i Warszawy Wschodniej. 13,9 km.

Zdjęcia publikowane w tym serwisie w większości otrzymujemy od internautów i zakładamy, że mają oni prawo do ich przesyłania. Jeżeli trafisz na materiały naruszające Twoim zdaniem czyjeś prawa autorskie, skontaktuj się z nami (adres w stopce).

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Napisz email do redakcji | Jak dodać nowe zdjęcia?

Komentarze:

[Dodaj nowy komentarz]

Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.

Stacja kolejowa Warszawa Praga WPA

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...