OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Linia Wejherowo – Garczegorze (230)

Odcinek:

Ostatnia zmiana: 2019-12-26 (historia)

Informacje o całej linii:
Nazwa: Wejherowo – Garczegorze (230)
Planuje się utworzenie Regionalnej trasy rowerowej Nr 113 Wejherowo - Gniewino - Choczewo i Nr 124 Choczewo - Lębork - Bytów biegnące po korpusie byłej linii kolejowej. (info: Agnieszka N)

Informacje cząstkowe:

Wejherowo - Garczegorze (1800-01-01)
Istnieje szansa na uruchomienie połączęnia kolejowego między Lęborkiem a Choczewem.

Pomysły na współprace między powiatami.

Starostowie powiatu lęborskiego włącza sie do akcji reaktywowania połączenia kolejowego WEJHEROWO-CHOCZEWO-LĘBORK.Pomysłodawcą takiego rozwiązania jest starostwo wejherowskie.Pozytywnie zareagowały również gminy Gniewino i Choczewo,przez który miałby kursować pociąg,najprawdopodobniej nowoczesny szynobus.Samorządowcy i partnerzy projektu liczą na dofinansowanie z Unii Europejskiej.-Jest ciekawa propozycja-uważa Witold Tyburski,wicestarosta lęborski.Wszystko,co wpłynie na ożywienie terenów przy trasie kolejowej jest przez nas akceptowane.Każdy przecie wie,jak duży wpływ na rozwój jakiegoś regionu ma komunikacja.Nie ukrywam,że trasa wiedzie przez tereny zacofane,gdzie nawet autobusy nie docierają.Być może mieszkańcom tych miejscowosci bedzie łatwiej znaleźć prace,lub samemu otworzyć jakąś działalność usługową lub turystyczną jeśli zyskają takie (połączenie ze światem).Jeszcze w tym miesiącu starostowie lęborscy i wejherowscy spotkają się,aby omówić szczegóły tego pomysłu. Na razie wszystko jest w fazie koncepcji,do realizacji którego jeszcze długa droga.Infrastruktura na trasie Lębork-Choczewo-Wejherowo praktycznie już nie istnieje,została albo rozkradziona,albo zdewastowana.jej odbudowanie wymaga więc sporych pieniędzy. Echo Ziemi Lęborskie (info: Damian Ledziński, 2007-01-19)
Wejherowo - Garczegorze (2004-11-29)
WEJHEROWSKA KOLEJ REGIONALNA?

Pociągiem do Gniewina i Choczewa

Czwartek, 10 października 2002r.

Gminy Gniewino i Choczewo przejmą nieczynną linię kolejową z Wejherowa do Garczegorza - podczas ostatniej sesji zgodzili się na to radni powiatowi.

- Kiedy uchwała się uprawomocni, wspólnie z gminą Gniewino postaramy się wypracować wspólną koncepcję zagospodarowania tej linii - mówi Jacek Michałowski, wójt gminy Choczewo. - Na naszym terenie linia ta jest w bardzo złym stanie. Tory częściowo są rozkradzione, brakuje w wielu miejscach nasypów kolejowych. Aby uruchomić np. autobus szynowy, potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Być może wspólnie z Gniewinem będziemy szukać brakujących funduszy w środkach pomocowych Unii Europejskiej. Odcinek linii kolejowej Wejherowo-Garczegorze ma długość około 50 km. Obecnie jest nieużywany od wielu lat. Zdaniem Zbigniewa Walczaka, wójta gminy Gniewino likwidacja jedynej linii kolejowej przechodzącej przez jego gminę jest bezcelowa. W przyszłości taka decyzja mogłaby okazać się katastrofalna dla samorządu.

- Przede wszystkim upatrujemy w kolei lokalnej interes gospodarczy związany z transportem towarowym - mówi Walczak. - Mamy w gminie wiele zakładów przemysłowych, dla których taki transport w przyszłości może okazać się strategicznym rozwiązaniem. Nie wszystkie towary i materiały można przewieźć samochodami. W Kostkowie jest skład drewna. W gminie działa specjalna strefa ekonomiczna. Niedługo ma rozpocząć się budowa elektrowni gazowej, działa już elektrownia szczytowo-pompowa. Niektóre elementy do niej można dowozić tylko pociągami. Dziś infrastruktura kolejowa jest niepotrzebna, ale za pięć, dziesięć lat może okazać się niezbędna do rozwoju gminy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie przekazania linii samorządom do Rady Powiatu wejherowskiego. Radni wypowiedzieli się pozytywnie. Tak więc po załatwieniu wszystkich formalności kolej przekaże linię samorządom.

Z uchwały radnych powiatowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku poinformował, że Rada Gminy Gniewino wyraziła wolę przejęcia likwidowanego odcinka linii kolejowej Wejherowo-Garczegorze. Podobną wolę wyraziła Rada Gminy Choczewo. Zarząd Miasta Wejherowa poinformował, że jest przeciwny likwidacji linii, ale nie widzi możliwości jej przejęcia. Zarząd Gminy Wejherowo poparł inicjatywę przejęcia linii przez gminę Gniewino. Uznając funkcjonowanie tej linii kolejowej za zasadne, Rada Powiatu Wejherowskiego pozytywnie opiniuje przekazanie linii Wejherowo-Garczegorze gminom Gniewino i Choczewo.

Dziennik Bałtycki 2002- ?

Kurier Wejherowski 2001-05-29 (nadesłał Wojciech Koliński)

Część sesji w kuluarach gabinetu Starosty.

W miniony piątek, w sali obrad starostwa, odbyły się obrady XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu. Tym razem miałam wrażenie, iż radni nie bardzo przejmowali się mijającym czasem, gdyż wiele energii przeznaczali na punkty, które w efekcie zagorzałej dyskusji przesuwali na następną sesję. Dotyczy to dwóch uchwał: w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Technicznego w Strzepczu oraz w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością powiatu wejherowskiego.

W pierwszej kwestii okazało się, że w samym statucie już znajduje się mnóstwo błędów i nie może on w takim stanie zostać przyjęty. Za to radny Reszke złożył wniosek, by z kasy starostwa przeznaczyć 200 zł celem zakupienia tablicy informacyjnej z nazwą szkoły i godłem, „no chyba, że tej tablicy od dwóch lat tam nie ma, bo powiat wstydzi się, że ma taką placówkę oświatową obok pięknej i zadbanej gminnej szkoły podstawowej”.

Natomiast, co do drugiej nie załatwionej kwestii, to na wniosek zarządu powiatu decyzją z września ubiegłego roku Wojewoda Pomorski przekazał na rzecz powiatu nieruchomości niezabudowane, położone w Wejherowie przy ul. Sobieskiego o łącznej powierzchni 3.0988 ha, celem ich zagospodarowania tj. urządzenia boiska, czy też zorganizowania terenów zielonych na potrzeby Ośrodka, w którym przebywają dzieci specjalnej troski. 8 maja br. dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 poinformował zarząd, że działki te są zbędne w prowadzonej przez tę jednostkę działalności. W tej sytuacji zarząd powiatu zaproponował radnym, aby działki zostały zbyte w drodze przetargu, na ogólnie przyjętych zasadach.

Proponowana do sprzedaży nieruchomość stanowi niezabudowany teren, przeznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa na cele mieszkaniowe, usługowe, przemysłowo - składowe, specjalne, oświatowe. No i posypały się pytania i wątpliwości. Czy w ogóle sprzedać te tereny, czy może zatrzymać do ewentualnej sprzedaży w późniejszym terminie? A jeżeli sprzedać, to w częściach, czy jako jedną całość? Kto będzie miał interes ze sprzedaży? Wywiązała się dyskusja, w trakcie której starosta poprosił o „pięć” minut przerwy i zaprosił chętnych do swojego gabinetu celem „rozwiania” wątpliwości. „Gabinetowa dyskusja” nie przyniosła rezultatów i ...radni postanowili przełożyć uchwałę za następną sesję. Być może do tego czasu co nieco się wyjaśni.

ŁĘCZYCE DO LĘBORKA?

Sporo emocji wzbudził punkt obrad dotyczący wyrażenia przez radę powiatu wejherowskiego opinii w sprawie odłączenia Gminy Łęczyce na rzecz powiatu lęborskiego. W rezultacie wystąpień starosty Grzegorza Szalewskiego, jak również gości z zarządu gminy będącej sporem, rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek rady powiatu lęborskiego. W uzasadnieniu tejże opinii czytamy m.in. “...Uchwałą Nr XXV/52/2000 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12.08.2000 roku, po badaniach przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy, jednoznacznie wyrażono wolę przynależności terytorialnej do Powiatu Wejherowskiego. Wypracowana współpraca, kontakty i zasady realizacji zadań publicznych, a także wola mieszkańców Gminy, jednoznacznie wskazują na konieczność pozostawienia Gminy w granicach Powiatu Wejherowskiego.”

Decyzją Rady Powiatu Lęborskiego oburzony był starosta wejherowski, który w swoim wystąpieniu stwierdził, że sposób zachowania lęborskich “polityków” przekroczył zdroworozsądkowe działanie. Decyzja władz nie jest wolą mieszkańców, i to mieszkańcy gminy Łęczyce powinni decydować o tym, co robią radni. Starosta w swojej opinii posunął się nawet o krok dalej i zaproponował, by powiat lęborski “wziąć w opiekę”, skoro lęborscy działacze czują się niedowartościowani i mają problemy. 307 powiatów to za dużo, warto więc pomyśleć o połączeniu i stworzyć jeden, który będzie miał większe możliwości rozwoju.

Na sali obecny był przedstawiciel tej części łęczyckiej społeczności, która jest za pozostaniem w granicach administracyjnych powiatu wejherowskiego. Ona także zaproponował połączenie powiatów w jeden wejherowsko - lęborski ze stolicą właśnie w Łęczycach. Natomiast radny Józef Reszke, zaznaczył, że władza nie polega na rządzeniu, ale na służeniu. Wszystko powinno być czynione z myślą o mieszkańcach i dla dobra mieszkańców. A staroście przypomniał, by ten przy swojej chęci łączenia nie zapomniał o opinię zapytać mieszkańców.

NAGRODA STAROSTY

Radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu przyznania Nagrody Starosty Powiatu Wejherowskiego “Bursztynowy Gryf”. Jest to nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób oraz instytucji, których działalność związana jest z terenem powiatu wejherowskiego - dotyczy to np. organizacji pozarządowych. I instytucji kulturalnych. Z inicjatywą przyznania tej nagrody może wystąpić starosta, przewodniczący i stałe komisje rady powiatu wejherowskiego oraz zarząd organizacji społecznej i zawodowej.

Wniosek o przyznanie, zawierający dane kandydata i szczegółowy opis jego osiągnięć, składać należy w Wydziale Kultury i Promocji. Będzie on opiniowany i przedłożony staroście przez komisję złożoną z dwóch członków zarządy powiatu, dwóch członków Komisji Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji. Przyznanie i uroczyste wręczenie “Bursztynowego Gryfa”, wraz z pamiątkowym dyplomem, odbywać się będzie raz w roku. Warto zaznaczyć, że przyznawany jest już medal “Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

Jest to wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w działo rozwoju i promocji powiatu wejherowskiego, a nadawany może on być osobom fizycznym, które: w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju powiatu wejherowskiego i swymi osiągnięciami przysporzyły mu chwały, a także osobom prawnym, organizacjom społecznym, zakładom pracy lub instytucjom. Medal otrzymać można tylko raz w życiu.

NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI W RĘKACH POWIATU

Jednogłośną decyzją radnych zarząd powiatu otrzymał upoważnienie do powoływania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegać się będą o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

W uzasadnieniu uchwały czytamy min., że w związku z procedurą awansu zawodowego nauczycieli określoną w znowelizowanej Karcie Nauczyciela, nauczyciele kontraktowi po odbyciu co najmniej 9 - miesięcznego stażu uprawnieni zostali do składania wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjna powołana przez organ prowadzący. Organ ten zapewnia powołanej przez siebie Komisji Egzaminacyjnej obsługę administracyjno - biurową ora pokrywa wydatki związane z jej działalnością. Dotyczy to 54 nauczycieli kontraktowych.

LIKWIDACJA LINII KOLEJOWEJ 230

Rada powiatu większością głosów negatywnie zaopiniowała likwidację linii kolejowej na odcinku: Wejherowo - Garczegorze. Od 22 grudnia 2000 r. zawieszone zostały przewozy na trasie Wejherowo - Gniewino, natomiast od 1 października 1994 zawieszono przewozy na trasie Gniewino - Garczegorze. Prezes Zarządu PKP podjął uchwały o całkowitym zawieszeniu przewozów na podanych odcinkach na podstawie decyzji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Tym samym Zakład Infrastruktury Kolejowej w Gdańsku poprosił radę powiatu o przedstawienie swojej opinii. Rada zaopiniowała negatywnie i wniosła o nieodpłatne przekazanie likwidowanej linii kolejowej na rzecz powiatu wejherowskiego.

Cała ta uchwała budziła, zdaniem niektórych radnych wiele wątpliwości, bowiem w uzasadnieniu wyraźnie zaznaczono, iż wnioskowana linia kolejowa jest potrzebna do prowadzenia działalności transportowej. Jednak najprawdopodobniej teren zlikwidowanej linii kolejowej zostanie przez powiat sprzedany, gdyż nie ma funduszy, albo po prostu koszty są zbyt duże, by przywrócić na niej ruch.

Do niektórych punktów sesji jeszcze powrócimy w kolejnych numerach „Kuriera”.

(domi)

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Napisz email do redakcji | Jak dodać nowe zdjęcia?

Komentarze:

[Dodaj nowy komentarz]

Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.

Linia kolejowa Wejherowo – Garczegorze (230)

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...