OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Bocznice Lasy rejonu Tuplic i Forst (Lausitz)

Odcinek:

Ostatnia zmiana: 2021-05-11

Wyślij nowe pliki »

| pokaż też kiepskie [Wersja podstawowa]

Obraz
Odsłon : 753
powiększ
Autor: Stanisław Pikul
data: 1939;
Rekonstrukcja kolejki leśnej w okolicach Tuplic i Forstu w okresie tuż przedwojennym.
Tagi: dokumenty/bilety/mapy
Obraz
Odsłon : 781
powiększ
Autor: Stanisław Pikul
data: 1939;
Rekonstrukcja stacji końcowej kolejki leśnej w okolicach Tuplic i Forstu w okresie tuż przedwojennym.
Tagi: dokumenty/bilety/mapy
Obraz
Odsłon : 757
powiększ
Autor: Stanisław Pikul
data: przed 1939;
Rekonstrukcja sieci kolejki leśnej w okolicach Tuplic i Forstu w okresie tuż przedwojennym.
Tagi: dokumenty/bilety/mapy
Obraz
Odsłon : 814
powiększ
Autor: Stanisław Pikul
data: przed 1939;
Rekonstrukcja stacji końcowej kolejki leśnej w okolicach Tuplic i Forstu w okresie tuż przedwojennym.
Tagi: dokumenty/bilety/mapy
Obraz
Odsłon : 596
: 1
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Pikul; data: przed 1939;
Panorama tartaku - widok przedwojenny. Za zgodą p. Ursuli Bazler - właścicielki strony https://www.niewerle.de/
Tagi: ciekawostki, panoramy/widoki ogólne
Obraz
Odsłon : 560
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Pikul; data: przed 1939;
Tabor kolejki leśnej Pforten. Za zgodą p. Ursuli Bazler - właścicielki strony https://www.niewerle.de/
Tagi: tabor
Obraz
Odsłon : 625
: 1
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Pikul; data: przed 1939;
Budynek administracyjny tartaku. Za zgodą p. Ursuli Bazler - właścicielki strony https://www.niewerle.de/.
Tagi: budynki towarzyszące (inne), przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)
Obraz
Odsłon : 878
powiększ
Autor: nieznany
Przesłał: Stanisław Pikul; data: 1943;
W 1943 r. niedaleko Tuplic awaryjnie lądował największy (ówcześnie) samolot transportowy Messerschmitt Gigant ME 323 (https://pl.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_323_Gigant). Szczęśliwie pilotowi udało się posadzić samolot na dawnym pożarzysku zalesionym zaledwie osiem lat wcześniej. W czasie lądowania niewielkie jeszcze drzewka poddały się pod naporem ciężaru i ostatecznie maszyna zatrzymała się na nasypie kolejki nieco go uszkadzając. Samolot, po kilkudniowym postoju i naprawie powrócił do służby, podobnie zresztą kolejka.
Tagi: ciekawostki, detale, wydarzenia i ludzie
Obraz
Odsłon : 590
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2017-08-05;
Wiadukt kolejowy w leśnych ostępach, w km 378,45. Widok w kierunku północnym; w prawo Tuplice, w lewo Forst (Barść). Pod wiaduktem, po lewej stronie od drogi gruntowej biegła leśna linia wąskotorowa, której gęsta sieć przebiegała przez lasy pomiędzy Tuplicami, Forst i Brodami. Obecnie tory są rozebrane. Przed wiaduktem była mijanka i posterunek odgałęźny "Wiadukt".
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty, ciekawostki
Obraz
Odsłon : 582
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2017-08-05;
Wiadukt kolejowy w leśnych ostępach, w km 378,45. Widok w kierunku południowym; w lewo Tuplice, w prawo Forst (Barść). Pod wiaduktem, po prawej stronie od drogi gruntowej biegła leśna linia wąskotorowa, której gęsta sieć przebiegała przez lasy pomiędzy Tuplicami, Forst i Brodami. Obecnie tory są rozebrane. Za wiaduktem była mijanka i posterunek odgałęźny "Wiadukt".
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty, ciekawostki
Obraz
Odsłon : 477
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Początek mijanki "Wiadukt", na południe od wiaduktu w km 378,4, w ciągu lk 14 (za plecami). Widok w kierunku południowo-zachodnim (oddział 15 i 448).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 447
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Mijanka "Wiadukt", na południe od wiaduktu w km 378,4, w ciągu lk 14 (w tle). Widok w kierunku północno-wschodnim (oś główna S-N).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 440
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Wyjazd z mijanki "Wiadukt", na południe od wiaduktu w km 378,4, w ciągu lk 14 (za plecami). Widok w kierunku południowo-zachodnim; na prawo nasyp po torze na oddział 448 (zachód), na wprost leśny dukt w śladzie toru na oddział 15 (południe).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 467
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Początek mijanki "Wiadukt", na południe od wiaduktu w km 378,4, w ciągu lk 14 (na wprost). Wjazd z oddziałów 448 (zachód) i 15 (południe). Widok w kierunku północno-wschodnim (oś główna S-N).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 447
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Nasyp po torze z oddziału 448 (zachód) łagodnym łukiem odbija w kierunku północno-zachodnim, w stronę mijanki "Wiadukt", przy wiadukcie lk 14, w km 378,4.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 451
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Przecinka pozostała po torze w kierunku oddziału 448 (zachód). Widok w kierunku zachodnim (koniec toru).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 421
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Przecinka pozostała po torze w kierunku oddziału 448 (zachód). Widok w kierunku zachodnim (koniec toru).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 435
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Koniec/początek toru do oddziału 448 (zachód) - ziemna rampa przeładunkowa. Widok w kierunku wschodnim (mijanka "Wiadukt").
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia, pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 433
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Końcowy odcinek toru na oddziale 448 (zachód); ziemna rampa przeładunkowa. Widok w kierunku zachodnim.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia, pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 423
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Wyjazd z oddziału 448 w kierunku wschodnim (mijanka "Wiadukt").
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 416
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Ziemna rampa przeładunkowa na oddziale 448 (wschód); za brzózkami krawędź i starotorze. Widok w kierunku wschodnim (mijanka "Wiadukt").
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia, pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 436
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Początek ładowni na oddziale 15 (południe), starotorze przeorane, zapewne przez traktory transportujące drewno. Widok w kierunku północnym (mijanka "Wiadukt").
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 434
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Początek ładowni na oddziale 15 (południe), starotorze przeorane, zapewne przez traktory transportujące drewno. Widok w kierunku południowym (koniec toru).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 444
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Starotorze do oddziału 15 (południe); widok tamże (południe) w miejscu przepustu.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty, pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 437
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Starotorze z oddziału 15 (południe); widok w kierunku mijanki "Wiadukt" (północ) w miejscu przepustu.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty, pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 443
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Przepust pod starotorzem. Widok w kierunku zachodnim; w prawo mijanka "Wiadukt", w lewo ładownia oddziału 15 (południe).
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty, pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 456
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Przepust pod starotorzem. Widok w kierunku wschodnim; w lewo mijanka "Wiadukt", w prawo ładownia oddziału 15 (południe).
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty, pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 447
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Starotorze z ładowni oddziału 15 (południe, za plecami). Mniej więcej w tym miejscu tor odbijał w prawo, na północny-wschód, w stronę młodnika i mijanki "Wiadukt". Widok w kierunku północnym.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 438
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Mniej więcej tu tor z mijanki "Wiadukt" (za plecami) wpadał na widoczną drogę i leciał do ładowni oddziału 15 (południe). Widok w kierunku południowym.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Obraz
Odsłon : 450
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2021-05-01;
Starotorze pomiędzy mijanką "Wiadukt" (za plecami), a ładownią oddziału 15 (południe). Widok w kierunku południowo-zachodnim.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Zdjęcia publikowane w tym serwisie w większości otrzymujemy od internautów i zakładamy, że mają oni prawo do ich przesyłania. Jeżeli trafisz na materiały naruszające Twoim zdaniem czyjeś prawa autorskie, skontaktuj się z nami (adres w stopce).

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Zgłoś redakcji uwagi do pliku | Napisz email do redakcji | Jak dodać nowe zdjęcia?

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...