Świat Kolei 4/2000 str. 5

Parowe pociągi

W dniu 26 lutego 2000 r. Klub Miłośników Kolei Parowej z Cottbus (Lausitzer Dampflok Club e.V.) uruchomił pociąg specjalny relacji Cottbus — Karpacz — Cottbus. Pociąg ten był prowadzony na terenie Niemiec parowozem serii 03.204, a na terenie Polski jaworzyńskim Ty42–1. Skład zestawiono z trzech wagonów osobowych. Takie wyprawy zza zachodniej granicy są ostatnio dla polskich miłośników kolei jedyną okazją do zobaczenia parowozów pod parą na atrakcyjnych krajobrazowo odcinkach linii kolejowych (prócz planowych pociągów w okolicach Wolsztyna). Obecne stawki, proponowane przez PKP za uruchamianie pociągów specjalnych prowadzonych trakcją parową są tak wysokie, że polskie stowarzyszenia miłośników kolei nie będą w stanie czegokolwiek zorganizować w najbliższym czasie. A szkoda, bo obecnie czynne parowozy są bez pracy, a PKP nie odzyska nawet części kwot zainwestowanych w ich prawdopodobnie ostatnie naprawy.

R. Boduszek

[Ty42-1]

Ty42–1 z poc. specjalnym Cottbus — Karpacz w Mikułowie. 26.02.2000 r.

Fot. R. Boduszek